Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve Stratejik Plan çalışmaları kapsamında, 21 Eylül 2018 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve Stratejik Plan çalışmaları kapsamında, 21 Eylül 2018 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Feridun Yenisey’in başkanlığında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan ve Komisyon Başkanı Murat Boylu’nun ev sahipliğinde iki oturum halinde gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanları ve Cumhuriyet savcılarının yanı sıra Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Kubilay İnan, Daire Başkanları Avni Kağan Kaytancı ve İbrahim Çetin ile Tetkik Hakimleri Emre Yurtalan ve Seçkin Koçer katılmıştır.

Toplantıda Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ve Bakanlığımız Stratejik Planı metinleri üzerinde değerlendirmede bulunulmuş, uygulama ve mevzuata ilişkin görüşler dile getirilmiştir.

Fotoğaflar