Strateji Geliştirme Başkanlığı
Stratejik Planlama ve Yargı Reformu Bürosu

Görev ve Sorumluluklar :

•    Bakanlık stratejik planı ve performans programına ilişkin çalışmaları yürütmek
•    Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek
•    Yargı Reformu Stratejisinin hazırlanması ve güncellenmesi işlemlerini yürütmek
•    Bakanlığımız Yargı Reformu Stratejisi, Stratejik Planı ve eylem planlarını izlemek ve değerlendirmek
•    Kalkınma Planı ve yıllık programlara ilişkin çalışmaları yürütmek
•    CEPEJ’e ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
•    Bakanlık faaliyet raporunu hazırlamak
•    Cumhurbaşkanlığı programı ve yeni ekonomik program çalışmalarını yürütmek
•    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak