Strateji Geliştirme Başkanlığı
Stratejik Planlama ve Yargı Reformu Bürosu

Görev ve Sorumluluklar :

  • Bakanlık stratejik planına ve performans programına ilişkin çalışmaları yürütmek,
  • İnsan Hakları Eylem Planı’nın koordinasyonunu yapmak
  • Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
  • Yargı Reformu Stratejisinin hazırlanması ve güncellenmesi işlemlerini yürütmek,
  • Bakanlığımız Yargı Reformu Stratejisi, Stratejik Planı ve eylem planlarını izlemek ve değerlendirmek,
  • Kalkınma Planı ve yıllık programlara ilişkin çalışmaları yürütmek,
  • Bakanlık faaliyet raporunu hazırlamak,
  • Hukuki himaye sigortası çalışmasını yürütmek,
  • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.