Strateji Geliştirme Başkanlığı
İç Kontrol Bürosu

Görev ve Sorumluluklar :

  • İç kontrol sistemin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
  • İç Denetim Birim Başkanlığı ve denetim birimlerinden gelen raporları izlemek, değerlendirmek, gerekli yazışmalarını yapmak,
  • İç kontrol çalışmaları kapsamında Bakanlık birimlerinde imza ve yetki devri çalışmalarının koordinasyonunu yapmak,
  • KAYSİS, HEYS, DETSİS ve İYEM’e ilişkin çalışmaları yürütmek,
  • CİMER’e ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
  • Adliyelerin yargı- medya ilişkilerine yönelik çalışmaları yürütmek,
  • Başkanlığın imza yetkileri yönergesini güncellemek ve uygulanmasını takip etmek.
  • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.