Strateji Geliştirme Başkanlığı
İç Kontrol Bürosu

Görev ve Sorumluluklar :

•   İç kontrol sistemin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak
•   İç Denetim Birim Başkanlığı ve denetim birimlerinden gelen raporları izlemek, değerlendirmek, gerekli                 yazışmalarını yapmak
•  İç kontrol çalışmaları kapsamında Bakanlık birimlerinde imza ve yetki devri çalışmalarının koordinasyonunu      yapmak
•   KAYSİS, HEYS, DETSİS ve İYEM’e ilişkin çalışmaları yürütmek
•   CİMER’e ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
•   Adli ve idari yargı faaliyet raporlarına ilişkin çalışmaları yürütmek
•   Adliyelerin yargı- medya ilişkilerine yönelik çalışmaları yürütmek
•   Yargı teşkilatı ve istinaf değerlendirme toplantılarının hazırlıklarını yapmak
•   Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak