Strateji Geliştirme Başkanlığı
Projeler ve Ar-Ge Bürosu

Görev ve Sorumluluklar :

•    Bakanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek
•    Görev alanına giren hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi amacıyla diğer ülkelerde meydana gelen gelişme          ve yenilikleri takip etmek, uluslararası kuruluşlarla ilgili çalışmaları izlemek ve katkıda bulunmak
•    Adli yardım sisteminin kalitesini ve verimliliğini artırmak için çalışmalar yapmak
•    Yargıda hedef süreye ilişkin çalışmaları yürütmek
•    Hukuk Kliniklerine ilişkin çalışmaları yürütmek
•    Yargıya güven ve memnuniyet araştırmalarını yapmak
•    Uluslararası alanda gerçekleştirilen yargıya güven ve memnuniyet araştırmalarını takip etmek
•    Adalet alanında sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yapmak
•    Hukuki argümantasyon çalışmalarını yürütmek
•    Ulusal ve uluslararası alanda proje çalışmalarını yürütmek
•    Hukuki himaye sigortası çalışmasını yürütmek
•    Adalet Şurası’na ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
•    Hukuk ve Adalet dersine ilişkin çalışmaları yürütmek
•    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak