Strateji Geliştirme Başkanlığı
Projeler ve Ar-Ge Bürosu

Görev ve Sorumluluklar :

 • Bakanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Görev alanına giren hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi amacıyla diğer ülkelerde meydana gelen gelişme ve yenilikleri takip etmek, uluslararası kuruluşlarla ilgili çalışmaları izlemek ve katkıda bulunmak,
 • CEPEJ’e ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yargıda hedef süreye ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Hukuk Kliniklerine ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Hukuki Araştırmalar Enstitüsüne ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Yargıya güven ve memnuniyet araştırmalarını yapmak,
 • Uluslararası alanda gerçekleştirilen yargıya güven ve memnuniyet araştırmalarını takip etmek,
 • Adalet alanında sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası alanda proje çalışmalarını yürütmek,
 • Adalet haftası ve Adalet Şurası’na ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Hukuk ve Adalet dersine ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.