Strateji Geliştirme Başkanlığı
Proje ve Çalışmalar
Hazırlayanlar Tahir HIRSLI Başkan Yardımcısı
Jale YILMAZ Daire Başkanı

Projenin Adı

HUKUK KLİNİKLERİ

Projenin Amacı

Bir hukuk öğretimi yöntemi olduğu kadar hukuk fakültelerinin topluma yönelik doğrudan hizmette bulunma politikasının da bir sonucu olan “Hukuk Klinikleri”nin ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlayarak adalet hizmetlerinden yeterince yararlanamayan dezavantajlı grupların hukuksal sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve destek olmak.

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • 13-14 Haziran 2013 Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "Hukuk Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Hukuk Klinikleri" konulu Uluslararası Sempozyuma katılım sağlanmıştır.
 • 26 Eylül 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen “Ulusal Hukuk Klinikleri Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır.
 • Başkanlığımız tarafından 6-12 Ekim 2013 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ve 6-8 Haziran 2016 tarihlerinde Polonya'ya hukuk klinikleri çalışma ziyaretinde bulunulmuştur.
 • Başkanlığımızın yukarıdaki çalışmalarına ek olarak Ankara Hakimevi'nde 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde "Hukuk Klinikleri" konulu uluslararası bir sempozyum gerçekleştirilmiştir. Sempozyum ABD, Güney Afrika, İngiltere, Polonya ve İspanya’dan klinik hukuk uygulamalarında bulunan akademisyenler ile Türkiye uygulamalarına ilişkin deneyimlerini paylaşmak üzere Türk akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. “Uluslararası Hukuk Klinikleri Sempozyumu”nda sunulan tebliğler bir araya getirilerek Başkanlığımız tarafından Nisan ayında kitap haline getirilmiştir. Anılan eser ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılmıştır.
 • 06/07/2015 tarihinde Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Barosu Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin 6284 sayılı Kanuna yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına dair Protokol” imzalanmıştır.
 • Bu protokol kapsamında Ankara ve Ankara Batı Adliyeleri (aile mahkemeleri ve aile içi şiddet soruşturma büroları), Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve İlk Kabul Birimleri uygulama merkezleri olarak belirlenmiştir.
 • Protokol kapsamında belirlenen yerlerde öğrencilerin Hukuk Kliniği uygulaması yapacağı uygun fiziki yerler belirlenmiş ve standlar Başkanlığımız tarafından hazırlanmıştır.
 • Konu ile ilgili bilgilendirici broşür ve kitapçık basımı yapılmıştır.
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulamalarına ilişkin olarak bilgilendirici internet sitesi (www.evicisiddet.adalet.gov.tr) Türkçe ve İngilizce oluşturulmuştur.
 • Ankara Üniversitesi hukuk fakültesi öğrencileri Ankara ve Ankara Batı adliyesi, İlk Kabul Merkezi ve Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 6284 sayılı Kanun çerçevesinde hukukî bilgilendirme yapmıştır.
 • Protokol kapsamında öğrenciler, yapmış oldukları adliye, ilk kabul merkezi ve cezaevi ziyaretlerinde broşürler kapsamında ilgililere bilgilendirme yapmalarının ardından ihtiyaç duyan kişileri Gelincik Merkezlerine yönlendirmişlerdir.
 • Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan Temel Hukuk Bilgilerine yönelik Hukuk Klinikleri faaliyetine katılan mahkumlara 18/12/2015 tarihinde yapılan törenle katılım belgeleri verilmiştir.
 • Protokol gereğince klinik uygulamalarında bulunan öğrencilere de 23/12/2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen törenle katılım belgeleri verilmiştir.
 • Öğrencilerin protokol kapsamındaki çalışmalarına ilişkin üç aylık raporlar internet sitesinde (www.evicisiddet.adalet.gov.tr) bulunun “Hukuk Klinikleri” linki altında yayınlanmaktadır.
 • “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin 6284 sayılı Kanuna yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına dair Protokol” olumlu çıktıların alınması da göz önünde bulundurularak 21/10/2016 tarihinde yenilenmiştir.
 • Yenilenen “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin 6284 sayılı Kanuna yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına dair Protokol” kapsamında uygulama yerlerinden biri olan Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda temel hukuk bilgilerine yönelik hapishaneler hukuk kliniği uygulamaları 16/11/2016 – 16/12/2016 tarihleri arasında yapılmıştır. 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara Kadın Kapalı Cezaevinde gerçekleştirilen kapanış programı ile hukuk kliniği eğitimlerine katılan tutuklu ve hükümlülere katılım belgeleri verilmiştir.
 • Yine öğrenciler 23 Kasım – 12 Aralık 2016 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Sığınma Evi ve İlk Kabul Merkezini ziyaret ederek klinik uygulamalarında bulunmuştur.
 • Protokol kapsamında klinik uygulamalarında bulunan öğrencilere 18/04/2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen törenle sertifikaları verilmiştir.
 • Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Barosu Başkanlığı ve Anakara Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan “Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin 6284 sayılı Kanuna Yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına dair Protokolün Yenilenmesi Protokolü”nün 11. maddesi uyarınca protokolün tarafları arasında yapılan görüşmeler neticesinde Protokol’ün süresinin 2017 – 2018 dönemi için de uzatılmasına karar verilmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri 2017 yılı Kasım ve Aralık aylarında Ankara Adliyesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı İlk Kabul Merkezlerinde ve Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hukuk kliniği uygulamalarında bulunmuştur. ÖğrencilerincAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı İlk Kabul Merkezlerinde ve Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ulaşımları Bakanlığımız tarafından sağlanmıştır.
 • Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan Temel Hukuk Bilgilerine yönelik Hukuk Klinikleri faaliyetine katılan mahkumlara 27/12/2017 tarihinde yapılan törenle katılım belgeleri verilmiştir.
 • “Arabuluculuk Konusunda Hukuk Klinikleri Protokolü” Adalet Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Başkent Üniversitesi Rektörlüğü, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü arasında 3 Kasım 2016 tarihinde imzalanmıştır. Protokolün süresi bir yıl olup 3 Kasım 2017 tarihinde sona ermiştir.
 • Protokol kapsamında, hukuk kliniği derslerinde görev alacak öğretim üyelerine yönelik olarak Ankara’da 8 – 9 Aralık 2016 tarihlerinde Türk ve yabancı akademisyenlerin katılımı ile eğiticilerin eğitimi programı gerçekleştirilmiştir. Program DVD halinde 100 adet çoğaltılmış olup, konu hakkında hukuk fakültelerini bilgilendirmek amacıyla üniversitelerin hukuk fakültelerine gönderilmiştir.
 • Protokol kapsamında hem hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik olarak 9 ilde (İzmir, Antalya, Trabzon, Erzurum, Ankara, Eskişehir, Konya, Adana ve İstanbul) yaklaşık 650 öğrenciye eğitim verilmiştir.
 • Arabuluculuk hukuk klinikleri kapsamında 9 ilde 10 adliyeye standlar hazırlanmıştır. Her bir stand iki öğrencinin görev alabileceği şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler arabuluculuk konusunda vatandaşı, hem sözlü hem de fakültenin tercihine bağlı olarak, kendi hazırladıkları ya da Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan broşürler kapsamında bilgilendirmektedir.
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi hukuk fakültesi öğrencileri adliyelerde uygulamalara başlamışlardır. Böylece 15 üniversitenin hukuk fakültesi öğrencileri 2017 yılı Ocak – Mayıs ayları arasında fakültenin belirlediği takvime göre arabuluculuk hukuk klinikleri uygulamalarında bulunmuştur.
 • Arabuluculuk Hukuk Kliniği Protokolü kapsamında adliyelerde hukuk kliniği uygulamalarında bulunan 400’den fazla öğrenci için katılım belgeleri hazırlanarak üniversitelere gönderilmiştir.
Hazırlayanlar Tahir HIRSLI Başkan Yardımcısı
Bülent KAYAŞ Daire Başkanı
Gülşen KANDEMİR Tetkik Hakimi

Projenin Adı

Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Projesi

Projenin Amacı

Projenin amacı, yargı ve medya arasındaki ilişkilerin sistematik olarak nasıl sağlandığını, Avrupa ülkelerindeki örnek uygulamalardan izleyerek Türkiye’de de paralel uygulamalar geliştirilmesidir

Projenin Hedefi

Türkiye’de medya ile adalet kurumları arasındaki ilişkiyi kurumsal hale getirerek toplumun adalet sistemine olan güvenini güçlendirmek

Projenin Türü

Eşleştirme Projesi

Projenin Süresi

21 Ay

Projenin Bütçesi

1.700.000 Euro

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • I. Hollanda – Almanya Çalışma Ziyareti (08 – 14 Eylül 2013)
 • Ankara 1. Çalıştayı (16 – 20 Eylül 2013)
 • Ankara 2. Çalıştayı (23 – 27 Eylül 2013)
 • Diyarbakır Çalıştayı (30 Eylül – 2 Ekim 2013)
 • İstanbul Çalıştayı (08 – 10 Ekim 2013)
 • II. Hollanda – Almanya Çalışma Ziyareti (21 – 25 Ekim 2013)
 • İzmir Çalıştayı (30 Ekim – 01 Kasım 2013)
 • III Hollanda – Almanya Çalışma Ziyareti (04 – 08 Kasım 2013)
 • Adana Çalıştayı (11 – 13 Kasım 2013)
 • Müfredat Hazırlama Çalışmaları (18 Kasım 2013 tarihinden itibaren 6 hafta boyunca devam etmiş, 10 Ocak 2014 tarihinde tamamlanmıştır)
 • Çalışma Grupları Sonuç Toplantısı (20 – 22 Ocak 2014)
 • Uluslar arası Karşılaştırmalı Hukuk Analizi (27 Ocak – 07 Şubat 2014)
 • Adana Adliyesi Medya İletişim Bürosu Açılışı (28 – 30 Nisan 2014)
 • Diyarbakır Adliyesi Medya İletişim Bürosu Açılışı (07 – 09 Mayıs 2014)
 • İstanbul Adliyesi Medya İletişim Bürosu Açılışı (12 – 14 Mayıs 2014)
 • İzmir Adliyesi Medya İletişim Bürosu Açılışı (21 – 23 Mayıs 2014)
 • Ankara Adliyesi Medya İletişim Bürosu Açılışı (23-25 Haziran 2014)
 • 19- 25 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 5 yardımcı personelin basın sözcülüğü eğitimi (03 – 21 Kasım 2014)
 • 200 basın sözcüsü hâkim ve Cumhuriyet savcısının basın sözcülüğü eğitimi (8 Aralık 2014 -23 Ocak 2015)
 • Adalet Bakanlığı Web sayfası tasarımı Çalıştayı (26 Ocak – 06 Şubat 2015)
 • Hakim ve Cumhuriyet savcıları, akademisyenler ile basın mensuplarına ilişkin İstanbul Çağlayan Adliyesinde anket çalışması (10 – 12 Şubat 2015)
 • Hakim ve Cumhuriyet savcıları, akademisyenler ile basın mensuplarına ilişkin İzmir Adliyesinde anket çalışması (17 – 19 Şubat 2015)
 • Diyarbakırda Mesleki Ahlak Kuralları içeriğine İlişkin Araştırma (03-05 Mart 2015)
 • Adana Mesleki Ahlak Kuralları içeriğine İlişkin Araştırma (10-12 Mart 2015)
 • Yargı Muhabirlerinin Eğitimi İçin Taslak Müfredat Hazırlanması ( 16-18 Mart 2015/20-22  Nisan 2015)
 • Farkındalık Yaratma Kampanyası (27-30 Nisan 2015- 04-05 Mayıs 2015)
 • Medya ve yargı arasındaki işbirliğine ilişkin broşür ya da kitapçıkların hazırlanması (06-08 Mayıs 2015 - 15-29 Mayıs 2015)
 • Medya ve yargı ilişkilerine ilişkin "Mesleki Ahlak Kuralları" ve "Strateji Planı"na ilişkin 5 x 4 günlük çalıştay ( 01-04 Mayıs 2015 - 08-12 Mayıs 2015 )
 • 6. Yönlendirme Kurulu Toplantısı (12. Haziran 2015)
 • Faliyet 1.9 da yer alan Web sayfasının tasarımı 2x5 günlük Çalıştayı (22-26 Haziran 2015)
 • Medya ve yargı ilişkilerine ilişkin "Mesleki Ahlak Kuralları" ve "Strateji Planı"na ilişkin 5 x 4 günlük çalıştay (20-30 temmuz 2015)
 • 100 Yargı Muhabirinin Ankara ve İstanbul'da eğitilmesi (01-14 Eylül 2015)
 • Adalet Bakanlığı Basın müşavirliğinin Prestijinin artırılması (28-30 Eylül 2015)
 • İstanbul'da 2 gün sürecek olan "Uluslararası Sempozyum (12-13 Ekim 2015)
 • Projenin Değerlendirilmesi ve  Kapanışı Etkinliği (22-23 Ekim 2015)

Planlanan Faaliyetler

 

 • Ağır ceza merkezlerinin tümünde basın sözcülüğü kurumu yaygınlaştırılacaktır.
 • Büyük adliyelerde medya iletişim büroları kurulacaktır.
 • HSYK ile işbirliği halinde eğitim çalışmaları sürekli hale getirilecektir.
 • Düzeltme ve cevap hakkı istemlerinin yerine getirilmesi kolaylaştırılacak ve aykırılıklar yaptırıma bağlanacaktır
Hazırlayanlar Kubilay İNAN Başkan Yardımcısı
İbrahim ÇETİN Daire Başkanı
Elif ÖZALP ERGÜN Tetkik Hakimi

Projenin Adı

Türkiye’de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi

Projenin Amacı

Türkiye'de Adli Yardım Sistemini Güçlendirmek

Projenin Hedefi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin altıncı maddesine uygun olarak; Ülkemizdeki adli yardım sisteminin güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi

Projenin Türü

Eşleştirme Projesi

Projenin Uygulama Süresi

16.06.2016-15.06.2018

Projenin Bütçesi

1.375.000  Avro

Projenin Doğrudan ve Ana Faydalanıcısı

T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Projenin Doğrudan ve Eş Faydalanıcısı

Türkiye Barolar Birliği

Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Konsorsiyumu

İspanya-Litvanya-Fransa

Lider Üye Ülke

İspanya

Türkiye Temsil Makamı

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa Erol

Türkiye Proje Lideri

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Ertuğrul Çekin

İspanya Temsil Makamı

Dış İlişkiler ve İşbirliğinden sorumlu Müsteşar Fernando Garcia Casas

İspanya Proje Lideri

Adalet Bakanlığı Yargı Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Maria Desamparados Mahiques

Yerleşik Eşleştirme Danışmanı

Vanessa Untiedt Lecuona

Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimi Elif Özalp Ergün

Türkiye İdari ve Finansal    Yönetim Makamı

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi

İspanya İdari ve Finansal Yönetim Makamı

Uluslararası Kamu Yönetimi ve Politikaları Kurumu (FIIAPP)

Projenin Zorunlu Sonuçları

 • 1. Adli yardım sisteminin analizi ve sistemin iyileştirilmesine yönelik bir strateji hazırlanması
 • 2. Adli yardım sisteminde görev alan ilgili tüm paydaşların kapasitesinin arttırılması
 • 3. Toplumun tüm kesimleri için adli yardım hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi

Proje Bileşenleri

 • 1. Yasal Mevzuat Analizi
 • 2. Avrupa Birliğindeki En İyi Uygulamaların Karşılaştırmalı Analizi
 • 3. Stratejik Plân Hazırlanması
 • 4. (İhtiyaç Hâlinde) Yasal Değişiklik Önerilerini İçerecek Bir Kılavuz Hazırlanması
 • 5. Eğitim Faaliyetleri
 • 6. Toplumun Adli Yardım Konusunda Bilinçlendirilmesi

Pilot İller

Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Yozgat

Aktiviteler
  Aktiviteler İçin Tıklayınız
Hazırlayanlar Kubilay İNAN Başkan Yardımcısı
İbrahim ÇETİN Daire Başkanı
Elif ÖZALP ERGÜN Tetkik Hakimi
Hazırlayanlar Kubilay İNAN Başkan Yardımcısı
Jale YILMAZ Daire Başkanı
Zuhal TOKAR GÜNEŞ Tetkik Hakimi
Hazırlayanlar Kubilay İNAN Başkan Yardımcısı
İbrahim ÇETİN Daire Başkanı
Ferhunde Ç. ŞİMŞEK Tetkik Hakimi

Projenin Adı                                                 

Yargıda Hedef Süre Uygulaması

Projenin Amacı

Yargının daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak

Projenin Hedefi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesi ile korunan makul sürede yargılanma hakkını ihlal etmenin önüne geçecek politikaların uygulanmasını sağlamak

Bu kapsamda; Cumhuriyet savcılıklarında görülen soruşturma türleri ile hukuk yargılaması, ceza yargılaması ve idari yargıda görülen dava türlerine yönelik yargılama sürelerinin belirlenmesi ve kamuoyuna ilan edilmesi

Projenin Türü

Doğrudan Başkanlığımız Koordinatörlüğünde Yargıtay, Danıştay, HSK ve Bakanlığın diğer birimleri ile birlikte yürütülmektedir.

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • Avrupa Konseyine üye ülkelerde yargının etkililiğini ve verimliliğini artırmak amacıyla Konsey tarafından kurulmuş olan Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ), 2007 yılında uzun süren yargılamalara yönelik çalışmalar yapmak üzere SATURN Merkezi adı altında bir çalışmayı başlatmıştır.
 • SATURN Merkezinin amacı, üye ülkelerdeki yargısal faaliyetlere ilişkin zaman yönetimi konusunda bilgi toplamak ve üye devletlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin altıncı maddesi ile korunan “makul süre içerisinde adil yargılanma hakkı” nı ihlal etmelerinin önüne geçecek politikaların uygulanmasını sağlamaktır. Bu amaçla SATURN Merkezi, üye ülkelerden örnek adliyeler seçerek bu adliyelerdeki davalar ve bu davalarla ilgili zaman yönetimi ile ilgili bilgi toplamakta, bu bilgileri analiz ederek öneriler geliştirmekte ve adliyelerle adli zaman yönetimi konusunda ortak çalışmalar yürütmektedir.
 • Ülkemizde yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve savcılıkların verimliliğini artırmak ile özellikle tarafların, davaların ne zaman sonuçlandırılacağını öngörmelerinin sağlanması amacına yönelik olarak, dava türlerine göre mahkemeler tarafından hedef süre belirlenmesi çalışmalarına, ilk olarak 2013 yılında Erzurum, Amasya ve Ankara'da pilot olarak seçilen mahkemelerde başlanmıştır.
 • Pilot adliyelerde ortak çalıştaylar düzenlenerek başlıca dava türlerine yönelik dava süreçleri çıkarılmış ve bu süreçler göz önüne alınarak ortalama yargılama süreleri belirlenerek kamuoyuna duyurulmuştur.
 • Belirlenen süreler gönderilen davetiye ile taraflara bildirilmiş ve ayrıca kamuoyuna ilan edilmiştir. Her mahkeme üçer aylık dönemlerde Başkanlığımıza raporlama yapmıştır.
 • UYAP sistemi üzerinde pilot adliyelerde üç aşamalı uyarı takip sistemi oluşturulmuştur.
 • Adli Tıp Kurumu ve posta idaresinin de zaman yönetimine katkı sağlaması için çalışma başlatmaları sağlanmıştır.
 • Pilot adliyelerden elde edilen olumlu sonuçlar ve uygulamalar dikkate alınarak ülke genelinde yargılama sürelerinin belirlenmesi amacıyla Ekim 2015 tarihinde Bakan Olur'u ile bir çalışma grubu oluşturulmuştur.
 • Kasım 2015 tarihinde çalışma grubu ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.
 • Çalışma grubu “hukuk yargılaması”, “ceza yargılaması” ve “idari yargı” olmak üzere alt gruplara ayrılmış, her bir çalışma grubu kendi alanındaki konularda etkin bir çalışma yürüterek dava türlerine göre hedef süreleri belirlemiş ve önraporlarını sunmuşlardır.
 • Hazırlanan raporlar görüş ve önerilerini almak üzere tüm Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerine, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, İdari Yargı İlk Derece Mahkemelerine, Yargıtay'a, Danıştay'a, HSK' ya, Türkiye Barolar Birliği’ne gönderilmiş; gelen görüş ve öneriler de dikkate alınarak önçalışmaya son hali verilmiştir.
 • Yapılan çalışmalar 21-23 Mart 2016 tarihlerinde Erzurum’da yapılan sempozyumla Sayın Bakanımız tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.
 • Yapılan çalışmalar neticesinde; 23.07.2016 tarihinde tarihinde yürürlüğe giren 400 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 28. maddesinin 7. fıkrası yenden düzenlenmiş olup, bu madde uyarınca “Soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın tamamlanması için öngörülen hedef sürelerin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirleneceği” hükme alınmıştır.
 • Diğer yandan; kanun yolları incelemesi neticesinde adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkimleri hakkında düzenlenecek Kanun Yolu Değerlendirme Formlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 30.09.2016 tarihinde yürürlüğe giren Kanun Yolu Değerlendirme Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde ise; ”Soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın hedef sürede tamamlanması” hususunun değerlendirmede dikkate alınacağına yer verilmiştir.
 • Söz konusu düzenlemeler gereğince yapılan çalışmalar görüş alınması için HSK’ ya gönderilmiş, gelen görüşler de dikkate alınarak önçalışmaya son hali verilmiştir.
 • Başkanlığımızca, yargıda hedef süre uygulamasının esaslarını belirlemeye yönelik hazırlanan ve 23 Haziran 2017 tarihli 3015 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik 1 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir
 • Tüm ilk derece adli ve idari yargı mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıklarına belirlenen hedef süreler gönderilmiş, hâkim ve Cumhuriyet savcılardan oluşturulacak komisyonlarca bu sürelere ilişkin görüş ve öneriler Başkanlığımıza bildirilmiştir.
 • Yargılama hedef sürelerine ilişkin görüşlerin alınması ile hedef sürelerin belirlenmesine yönelik UYAP üzerinden tüm ilk derece adli ve idari yargı hâkimleri ile Cumhuriyet savcılarının katılım sağladığı bir anket çalışması yapılmıştır.
 • Gelen görüş ve öneriler ile anket sonuçları değerlendirilerek hedef sürelerin belirlenmesi çalışmalarına devam edilmektedir.
 • Yapılan çalışmanın yurt genelinde uygulamasına geçilmesine yönelik UYAP ekranlarının güncellenmesi amacıyla Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile çalışma yapılarak, UYAP ekranları hedef süre çalışmasına uygun hale getirilmiştir.

Planlanan Faaliyetler

 • Devam eden çalışmaların bitirilmesini takiben “Yargıda Hedef Süre Uygulaması” çalışmasının ülke genelinde uygulamaya konulması planlanmaktadır.
Hazırlayanlar Tahir HIRSLI Başkan Yardımcısı
Avni Kağan KAYTANCI Daire Başkanı
Uğur MUSLU Tetkik Hakimi

Projenin Adı

Türkiye'de Hukuki Himaye Sigorta Sisteminin Etkinleştirilmesi Projesi

Projenin Amacı

Türkiye'de Adalete Erişimi Güçlendirmek

Projenin Hedefi

Hukuki himaye sigorta sisteminin geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması suretiyle bireylerin karşılaşabilecekleri hukukî risklere karşı düşük bir ücret karşılığında hukukî yardım almalarını sağlamak.                                                                                                        

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • Hukuki Himaye Sigortası 04/01/1993 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından 93/4032 sayılı kararla bağımsız bir sigorta branşı olarak kabul edilmiştir.
 • Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • Hukuki himaye sigortası Genel Şartnamesinin mevcut hukuki düzenlemelerde yapılan yeniliklerle uyumlu hale getirilmesi ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların asgariye indirilmesi için bir komisyon kurulmuştur.
 • Bu komisyonda akademisyenlerin yanı sıra Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigortalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu, Yargıtay ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin temsilcileri bulunmuştur. 
 • Komisyon, Genel Şartname ve Klozlar üzerindeki çalışmalarını tamamlamış olup; taslak metin, Genel Şartnamenin çıkarılması hususunda yasal olarak yetkili ve görevli olan Hazine Müsteşarlığı’na teslim edilmiştir.