Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilgi Toplama ve Raporlama Bürosu

Görev ve Sorumluluklar :

 • Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilecek bilgi notlarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Cumhurbaşkanlığı programı, 100 ve 180 günlük eylem planlarını ile orta vadeli program çalışmalarını yürütmek,
 • Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
 • Başkanlığımız görev alanına giren konularda konuşma metinlerini hazırlamak,
 • İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak,
 • Makama arz edilecek standart bilgi notlarını hazırlamak,
 • Birim brifinglerini hazırlamak ve koordine etmek,
 • SGB Bilgi Bankası’na ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Adli ve idari yargı faaliyet raporlarına ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Adalet alanında kaydedilen gelişmeler konusunda düzenli raporlar hazırlamak,
 • Yargı teşkilatının halkla ilişkiler kapasitesinin artırılması için çalışmalar yapmak
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.