Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilgi Toplama ve Raporlama Bürosu

Görev ve Sorumluluklar :

•    Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilecek bilgi notlarının koordinasyonunu sağlamak
•    100 günlük eylem planları çalışmalarını yürütmek
•    Strateji Geliştirme Başkanlığının faaliyet raporunu hazırlamak
•    Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek
•    Başkanlığımız görev alanına giren konularda konuşma metinlerini hazırlamak
•    TBMM’de yapılan bütçe görüşmelerinin hazırlıklarını Bütçe ve Kesin Hesap Bürosu ile birlikte koordine                etmek
•    İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak
•    Birim içi çalışmaların takibine ve gelinen aşamaların raporlanmasına ilişkin işlemleri yapmak
•    Birim brifinglerini hazırlamak
•    SGB Bilgi Bankası’na ilişkin çalışmaları yürütmek
•    Makama arz edilecek standart bilgi notlarını hazırlamak
•    Görev alanına ilişkin olarak Bakanlık Birimlerinin koordinasyonunu sağlamak
•    Adalet alanında kaydedilen gelişmeler konusunda düzenli raporlar hazırlamak
•    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak