Adalet Bakanlığı Stratejik Planı

STRATEJİK PLAN

VİZYON
Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi.

MİSYON
Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak, adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaları geliştirmek ve uygulamaktır.

TEMEL DEĞERLER

 • Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına saygı
 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygı
 • Hukuki güvenlik
 • Ehliyet ve liyakate bağlılık
 • Halkın beklentilerine duyarlılık
 • Çalışanlarına güven ve saygı
 • Şeffaflık ve hukuki öngörülebilirlik
 • Yeniliğe ve teknolojik gelişmelere açıklık

YENİ PLANDA ÖNE ÇIKAN STRATEJİK KAVRAMLAR
 • Hukukun üstünlüğü
 • Adil yargılanma hakkı
 • Makul sürede yargılanma hakkı
 • İnsan haklarına duyarlılık
 • Adalete kolay erişim 
 • Etkinlik ve verimlilik
 • Alternatif çözüm yöntemleri
 • Hizmet memnuniyeti
 • Kurumsal kapasitenin artırılması