Adalet Bakanlığı Stratejik Planı

VİZYON
Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi

MİSYON
Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak, adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaları geliştirmek ve uygulamaktır.

TEMEL DEĞERLER
Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına saygı
İnsan hak ve özgürlüklerine saygı
Ehliyet ve liyakate bağlılık
Hesap verebilirlik ve saydamlık
Halkın beklentilerine duyarlılık
Yeniliğe açıklık
Çalışanlarına güven ve saygı

YENİ PLANDA ÖNE ÇIKAN STRATEJİK KAVRAMLAR
Adalete güven
Adalete erişim
Etkinlik ve verimlilik
Makul sürede yargılanma hakkı
Basitleştirilmiş ve sadeleştirilmiş süreçler
Alternatif çözüm yöntemleri
Yararlanıcı memnuniyeti
Savunmanın etkinliği