Strateji Geliştirme Başkanlığı
Mâli Görüşler Bürosu

Görev ve Sorumluluklar :

•    Bakanlığımızın merkez ve merkez dışı harcama birimlerinden Başkanlığımıza gönderilen mali ve hukuki              görüş taleplerine cevap vermek
•    Mali konularla ilgili genel yazı ve duyuruları hazırlamak
•    Mali mevzuata ilişkin çalışmalarda görev yapmak
•    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak