Strateji Geliştirme Başkanlığı
Mâli Görüşler Bürosu

Görev ve Sorumluluklar :

  • Bakanlığımızın merkez ve merkez dışı harcama birimlerinden Başkanlığımıza gönderilen mali görüş taleplerine cevap vermek,
  • Adalet teşkilatında maaş ve özlük haklarıyla ilgili çalışmalar yapmak ve birimlerin yaptığı çalışmalara katılmak,
  • Mali konularla ilgili genel yazı ve duyuruları hazırlamak
  • Mali mevzuata ilişkin çalışmalarda görev yapmak
  • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak