Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve Stratejik Plan çalışmaları kapsamında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Abuzer Kendigelen’e Ziyaret

Yargı Reformu Stratejisi ve Stratejik Plan çalışmaları kapsamında yargısal süreçler ve adalet hizmetlerine ilişkin gerek duyulan konuları görüşmek üzere İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen’e bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Kubilay İnan, Daire Başkanları Avni Kağan Kaytancı ve İbrahim Çetin ile Tetkik Hakimleri Emre Yurtalan ve Seçkin Koçer katılmıştır.