Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlığımız Stratejik Planı çalışmaları kapsamında 27 – 28 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da bir çalıştay gerçekleştirildi.

Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlığımız Stratejik Planı çalışmaları kapsamında, 27 – 28 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da Adalet Bakan Yardımcıları Sayın Cengiz Öner ve Sayın Yıldız Seferinoğlu’nun da teşrif ettikleri bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya İstanbul ilinde istinaf mahkemelerinde görev yapan daire başkanı, üye ve Cumhuriyet savcıları ile ilk derece mahkemeleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yanı sıra Adalet Bakanlığı temsilcileri de katılım sağlamıştır.

2 gün süren ve çalıştayın ilk gününde hukuk mahkemeleri, hukuk ihtisas mahkemeleri, savcılık, ceza mahkemeleri ve idare mahkemeleri hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bulunduğu 5 ayrı çalışma grubu oluşturularak uygulamada karşılaşılan sorun ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Çalıştayın ikinci gününde ise grupların hazırladıkları raporlar tüm katılımcılarla paylaşılarak ayrıntılı şekilde raporlanmıştır.

Fotoğaflar