Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlığımız Stratejik Planı çalışmaları kapsamında Ankara Hakimevinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Yargı Reformu Stratejisi ve Stratejik Plan çalışmaları kapsamında yargısal süreçler ve adalet hizmetlerine ilişkin gerek duyulan konuları görüşmek üzere hukuk derneklerinin yönetim kurulu üyeleri ve temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Kubilay İnan, Daire Başkanı Avni Kağan Kaytancı ile tetkik hakimleri katılmıştır.  Toplantıda Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ve Bakanlığımız Stratejik Planı metinleri üzerinde değerlendirmede bulunulmuş, uygulama ve mevzuata ilişkin görüşler dile getirilmiş ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Fotoğaflar