Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlığımız Stratejik Planı çalışmaları kapsamında tarihinde Ankara Hakimevinde bir çalıştay gerçekleştirildi.

Bakanlığımız Yargı Reformu Stratejisi ve Stratejik Planının hazırlık süreci kapsamında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliği içerisinde ticaret odalarından ve özel sektörden temsilcilerinde katılımıyla 1 Kasım 2018 tarihinde Ankara Hakimevinde bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın açılış konuşmaları Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Yıldız Seferinoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Zeydan tarafından yapılmıştır.

Çalıştayda Yargı Reformu Stratejisi ve Stratejik Plâna ilişkin görüş ve öneriler tartışılmıştır.

Çalıştayın sonunda ise çalışma gruplarının hazırladıkları görüş ve öneriler tüm katılımcılarla paylaşılarak ayrıntılı şekilde raporlanmıştır.

Fotoğaflar