Yeni Yargı Reformu Stratejisi çalışmaları kapsamında 14-16 Ocak 2018 tarihlerinde Strazburg’da toplantı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerinin önemli bir parçası olan “Yargı ve Temel Haklar” başlıklı 23. Fasıl kapsamında açılış kriterlerinden biri olan “Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi" nin hazırlık çalışmaları Strateji Geliştirme Başkanlığınca sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, 2019-2023 yılları arasında sürdürülecek kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimizin yer alacağı Yargı Reformu Stratejisi Belgesinin daha kapsayıcı ve katılımcı bir yöntemle hazırlanmasına yönelik Strazburg'da Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkilileri ile Yargı Reformu Stratejisi Toplantısı yapılmıştır.

Toplantıya Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul ÇEKİN, İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL, Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Kubilay İNAN, Daire Başkanı Avni Kağan KAYTANCI, Tetkik Hâkimleri Seçkin KOÇER, Emre YURTALAN, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi İbrahim Alper TABANOĞLU katılmıştır.

Görüşmede Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hedef ve ana başlıkları hakkında Avrupa Konseyi ve AİHM temsilcilerine bilgi verilmiştir. Bu konulara ilişkin soru ve görüşleri de alınan ilgili kurumların temsilcileri, Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlanmasını olumlu karşıladıklarını vurgulayarak, birikim ve deneyimlerini aktarmaya hazır olduklarının altını çizmiştir. 

Fotoğaflar