Yargı Teşkilatı Toplantısı 11-12 Kasım 2023 Antalya

Adli yargının daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamaya yönelik karşılıklı görüş ve önerilerin dile getirildiği Yargı Teşkilatı Toplantısı Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç’un katılımlarıyla 11-12 Kasım 2023 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
İki gün süren toplantıya Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığı temsilcileri ile Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcıları ve Başkanları, tüm Bölge İdare Mahkemesi Başkanları, tüm Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcıları ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanları katılmıştır.
Toplantıda Teftiş Kurulu Başkanlığı,Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü,Mevzuat Genel Müdürlüğü,Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,Personel Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Başkanlığı,İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı,Eğitim Dairesi Başkanlığı,İcra İşleri Dairesi Başkanlığı,Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, İşyurtları Kurumu Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından sunumlar gerçekleştirilmiştir.
 

Fotoğaflar