Yargı Teşkilatı Toplantısı

Adli yargının daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamaya yönelik karşılıklı görüş ve önerilerin dile getirildiği geleneksel Yargı Teşkilatı Toplantısı Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ün de katılımlarıyla 10-11 Şubat 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

İki gün süren toplantıya aralarında Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığı temsilcileri ile İstinaf Mahkemeleri Başkanları ve Başsavcıları, Ağır Ceza Merkezlerinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcıları ve Adalet Komisyonu Başkanlarının bulunduğu yaklaşık 400 kişi katılmıştır.

Toplantıda, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Fotoğaflar