Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı

Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nın katılımcı bir anlayışla yenilenmesi amacıyla düzenlenen hazırlık toplantısı 19-20 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç’un açılış konuşmaları ile başlayan toplantıya yüksek yargı temsilcileri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu temsilcileri, Bakanlığımız Bakan Yardımcıları ve birim amirleri, Türkiye Adalet Akademisi temsilcileri, Bölge Adliye, Bölge İdare Mahkemeleri ile ilk derece yargı merciilerinde görev yapan çeşitli unvanlardaki hâkim ve Cumhuriyet savcıları iştirak etmişlerdir.

Açılış töreninin ardından katılımcılar ihtisas alanlarına göre ceza, hukuk, savcılık ve idari yargı grubu olmak üzere dört çalışma grubuna ayrılmıştır. Çalışma gruplarında Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alacak konu başlıklarına ilişkin olarak adli ve idari yargıda durum değerlendirmesi yapılmış; mevcut ya da öngörülen sorunlar tespit edilerek bunlara ilişkin çözüm önerileri ile alınacak önlemler belirlenmiştir.
 

Fotoğaflar