Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı

Katılımcı bir anlayışla yenilenmesi çalışmaları yürütülen Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nın ilki Ankara’da gerçekleştirilen hazırlık toplantılarından ikincisi 1-2 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç’un açılış konuşmaları ile başlayan toplantıya Hâkimler ve Savcılar Kurulu temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu temsilcileri, Bakanlığımız Bakan Yardımcıları ve birim amirleri, Türkiye Adalet Akademisi temsilcileri, Bölge Adliye, Bölge İdare Mahkemeleri ile ilk derece yargı mercilerinde görev yapan çeşitli unvanlardaki hâkim ve Cumhuriyet savcıları iştirak etti.

Katılımcıların ihtisas alanlarına göre ceza, hukuk, savcılık ve idari yargı grubu olmak üzere dört çalışma grubuna ayrıldığı toplantıda Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alacak konu başlıklarına ilişkin olarak durum değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda ayrıca mevcut sorunlar tespit edilerek bunlara ilişkin çözüm önerileri ile alınacak önlemlerle birlikte yeni reform alanları da tartışıldı.

Fotoğaflar