Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı

Bakanlığımız Stratejik Planı, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nın katılımcı bir anlayışla yenilenmesi çalışmaları kapsamında yüksek mahkemelerimizle yapılmakta olan toplantılardan ilki 31 Ekim 2023 tarihinde Yargıtay’da gerçekleştirilmiştir.
Yargıtay ve Bakanlığımız temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer verilecek amaç ve hedeflere yönelik olarak Yargıtay’ın görüş ve önerileri alınmıştır.
 

Fotoğaflar