Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Danıştay’da toplantı gerçekleştirildi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nın katılımcı bir anlayışla yenilenmesi çalışmaları kapsamında yüksek mahkemelerle yapılan toplantılardan ikincisi 9 Kasım 2023 tarihinde Danıştay’da gerçekleştirildi.
Danıştay ve Bakanlığımız temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer verilecek amaç ve hedeflere yönelik olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

 

Fotoğaflar