Yargı Reformu Stratejisi Belgesi Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, devlet-toplum ilişkilerinin hukuk temelinde işlemesinin en önemli kriterinin, adaletin mazeretsiz tecelli etmesine imkan sağlamaktan geçtiğini söyleyerek, “Hazırlıkları yaklaşık bir yıldır devam eden strateji belgemizin yargı alanındaki reformlarda yeni bir sayfa açacağına inanıyoruz.” dedi.

Çalışmaları uzun süredir devam eden Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Programda bir konuşma yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reform Strateji Belgesinin hazırlık süreciyle ilgili önemli bilgiler verdi. Sürecin geniş bir katılımla hazırlandığına dikkat çeken Gül,  “Hazırlıkları yaklaşık bir yıldır devam eden Strateji belgemizin yargı alanındaki reformlarda yeni bir sayfa açacağına inanıyoruz. Doğru işleyen, ihtilaflara süratle ve adaletle cevap veren bir yargı sistemi her vatandaşımızın hakkıdır. Devlet-toplum ilişkilerinin hukuk temelinde işlemesinin en önemli kriteri, adaletin mazeretsiz tecelli etmesine imkan sağlamaktır. Yargı mensuplarımız, bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarını özenle koruyarak kapılarına "adalet" talebiyle gelen herkese ayrımsız hizmet etmeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK İHANETİ FETÖ YAPTI

FETÖ’nün ülkemize verdiği zararlara da değinen Bakan Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye'de yargıyı bir istihkam mevzii, bir güç merkezi olarak gören FETÖ, bu ülkeye en büyük ihaneti yaptı. Yargıyı araçsallaştırdı. Toplumun adalet duygusunu zayıflattı. Kurumlarımız üzerinde de ağır bir tahribat bıraktı. Yargıyı bu virüsten kurtarmanın zarureti kadar, FETÖ ihanet şebekesinin açtığı yaraları onarmanın ve neden olduğu tahribatı acilen gidermenin önemini de biliyoruz.”

“REFORMCU SİYASETİMİZDE NE İLK, NE DE SON ADIM”

Yargı sisteminin adalet, doğruluk ve dürüstlük gibi değerler üstünde yükselmesi için sürekli çaba içerisinde olduklarını dile getiren Bakan Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu belge reformcu siyasetimizde ne ilk, ne de son adımdır. Bu güne kadar gerçekleştirilen iyileştirmelerle yargıya ayak bağı olan pek çok sorun çözülmüş, büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Reform ajandamızda şimdi, yeni bir sayfa daha açıyoruz. Yenilediğimiz Yargı Reformu Strateji Belgesiyle önümüzdeki beş yılın yol haritasını ortaya koyuyoruz. Malumunuz olduğu üzere, bu Belge, Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde, ilk kez 2009 yılında hazırlanmış; 2015 yılında yenilenmiştir.  İçeriği Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak bu üçüncü belge, süreçle ilgili ülkemizin siyasi niyetini de yansıtmaktadır. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin seyri ne olursa olsun, biz, çağına yaraşan ve insanımızın hak ettiği bir yargı sistemini kurma hedefinde kararlıyız.”

“ORTAK AKLIN İZİNİ SÜRDÜK”

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hazırlık sürecine de değinen Bakan Gül konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Hareket noktamız her şeyden önce milletimizin ihtiyaçlarıdır. Hazırlık sürecini bu ihtiyaçlar temelinde katılımcı bir anlayışla yürüttük. Ortak aklın izini sürdük. Bakanlıklar ve kamu kurumları, Türkiye Barolar Birliği ve barolar, üniversiteler, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik. Uygulamanın içindeki yargı mensuplarımızı, avukatları dinledik. Yedi ayrı büyükşehirde vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Yargı ve teşkilat mensuplarımıza yönelik geniş ölçekli anketler düzenledik. Yüksek mahkemelerin görüşlerine müracaat ettik. Akademisyenler, avukatlar, yazar ve gazetecilerle bir araya geldik. Bu süreçte toplam 20 bin kişiyle istişare ettik. Literatür taramalarından, uluslararası raporlardan geniş ölçüde yararlandık. Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de yetkililer ve uzmanlarla bir araya geldik. Bu yöntemle Belgenin omurgasını oluşturan 9 temel amacı, bu amaçlara bağlı 63 hedefi ve bu hedeflerin altında yer alan 256 faaliyeti belirledik.”

“TEMEL VİZYONUMUZ GÜVEN VEREN VE ERİŞİLEBİLİR ADALETTİR”

Bakan Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin çarpıcı, somut hedeflerden ve uygulanabilir, denetlenebilir faaliyetlerden oluştuğuna dikkat çekerek: “Belge, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi de ortaya koyuyor. Bunlar; Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. Hak ve özgürlüklere en geniş saygıdır. Hak arama yollarının açık ve işler tutulmasıdır. Hukuki güvenlik ve hukuk istikrarının korunmasıdır. Hak taleplerinin makul sürede karşılık bulmasıdır. Ve bütün bunlarla birlikte vatandaş memnuniyetini esas alan uygulamalardır. Temel vizyonumuz "güven veren ve erişilebilir adalet"tir. Güven veren adalet, merkezine insanı alan politikalar demektir. Sistemi hak ve hakkaniyet eksenine oturtmaktır. "Güven veren adalet" derken, adaleti sağlama amacı önündeki bütün engelleri kaldırmayı anlıyoruz. Strateji belgemiz bu doğrultuda önemli yenilikler içeriyor.” dedi.

“MİLLETİN YARGIYA OLAN İNANCI VE DESTEĞİNİ KORUMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Yargı kararlarının toplumsal boyutuna da değinen Bakan Gül, “Bir tek suçun bile cezasız kalmasına rıza gösteremeyiz. Bir tek masumun bile haksız yere suçlanmasını kabul edemeyiz. "Güven veren adalet"in bir diğer boyutu, adına karar verilen milletimizle sağlam iletişim köprüleri kurmaktır. Yargı yetkisini millet adına kullanırken, milletin yargıya inancı ve desteğini korumak çok önemlidir. Doğru ve adil kararların, toplumun vicdanında da doğru ve adil olarak anlaşılması için ilave bir gayret göstereceğiz. Güven veren adalet, jüristokrasiye değil, hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne açılan içtihat kapıları kurmaktır. Hukuk eğitiminin kalitesi, hukukçunun ehliyeti, yargı mensuplarının niteliği bunun için belirleyici olacaktır.” şeklinde konuştu.

“HUKUK DEVLETİNDE İNSANLAR EMNİYET VE GÜVENDEDİR”

Hukuk devletinin temel özelliklerine de değinen Bakan Gül şu ifadeleri kullandı:

“Sistemin güven vermesi, her bir vatandaşımızın hak ve özgürlükleri konusunda kendisini, maddi ve manevi varlığını güvende hissetmesidir. Bir ihtilaf, bir niza çıktığında, bir anlaşmazlık baş gösterdiğinde vatandaşın hakkına en adil, en emin ve en hızlı biçimde ulaşacağını bilmesi ve buna inanmasıdır. Biliyoruz ki, yalnızca hukuk devletinde insanlar emniyet ve güvendedir. Güven veren adalet, en büyük cürmü işlemiş bir suçlunun bile devletin elinde emin ve güvende olması demektir. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kişinin masum kabul edilmesidir. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı konusunda daha yüksek bir hassasiyet düzeyidir. Güven veren adalet; gözaltı ve tutuklama gibi tedbirlerde zorunluluğu ve ölçülülüğü gözetmektir. Hürriyetin asıl, kısıtlamanın istisna olduğunu bilmektir.”

“ÖZGÜRLÜK-GÜVENLİK DENGESİNİ DİKKATE GÖZETECEĞİZ”

Temel hak ve özgürlüklere de değinen Bakan Gül, “Özgürlük-güvenlik dengesini dikkatle gözeteceğiz. Bireyin haklarını, toplumun menfaatleriyle birlikte koruyacağız, yaşatacağız. Bekası için aklımızla, vicdanımızla üzerine titrediğimiz şey, adil Devlet'tir; özgür millettir; güçlü Türkiye'dir.” ifadelerini kullandı.

“GÜVEN VEREN VE ERİŞİLEBİLİR BİR ADALET SİSTEMİNİN TAAHHÜDÜNÜ VERİYORUZ”

Açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’yle birlikte güven veren ve erişilebilir bir adalet sisteminin taahhüdünü verdiklerini dile getiren Bakan Gül sözlerini şöyle tamamladı:

“Yargı Reformu Strateji Belgesi bu taahhüdün yerine getirilmesi için başta Bakanlığımız olmak üzere bütün kurumlarımıza düşen görev ve sorumlulukları belirliyor. Reform çalışmalarımızın ekseni-takvimi bellidir. Sürecin şeffaf biçimde takibini de "Yargı Reformu Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu” yapacaktır. Beklentilerin büyüklüğünü biliyoruz. Sorumluluğumuz da büyüktür ama hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Reform, yenileşme ve ilerleme kavramlarını siyasetimizin değişmez değerleri arasına katan zat-i alilerinizin liderliği bu yolda en büyük gücümüz olacaktır. Birlikte düşüneceğiz, birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Güven veren adalet hedefine hep beraber ulaşacağız. Belgenin hazırlanması sürecine, değerli fikirleriyle, eleştiri ve önerileriyle destek sunan, katkı sağlayan herkese huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.”

  

Fotoğaflar