"Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi" ile “Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek (SILA) Projesi” Ortak Çalışma Grubu Toplantıları

Ana faydalanıcısı Adalet Bakanlığı, eş faydalanıcısı Türkiye Barolar Birliği olan, "Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi" ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin altıncı maddesine uygun olarak adli yardım sisteminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. AB üye ülkeleri İspanya, Fransa ve Litvanya konsorsiyumu ile ortaklaşa yürütülen Proje kapsamında, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinin mutabakatı ile bir stratejik plan hazırlanmıştır. Türkiye'deki adli yardım sistemini iyileştirmeyi hedefleyen Planda öngörülen çoğu husus, adli yardım mevzuatında çeşitli yasal değişiklikler öngörmektedir.  "Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi" ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılımı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatının uygulayıcılığı, İsveç Ulusal Kalkınma Ajansı ile Türkiye Barolar Birliğinin finansman desteği ile yürütülen, Türkiye Barolar Birliği'nin ana faydalanıcısı olduğu, “Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek (SILA) Projesi” kapsamında, söz konusu yasal değişiklik önerilerinin taslak bir metin haline getirilmesine ilişkin ortak bir çalışma grubu oluşturulmuştur.  Çalışma grubunda, Bakanlığımız ve Türkiye Barolar Birliği yetkililerinin yanı sıra; SILA Projesi uzmanları, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Elvan Keçelioğlu ve aynı Fakülte Özel Hukuk Bölümü, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nesibe Kurt Konca, Av. Musa Toprak ile AB Eşleştirme Projesi Proje ofisi yer almıştır.  Anılan yasal değişiklik önerilerini içeren taslak metin üzerinde görüş alışverişinde bulunmak üzere; 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ankara Point Hotel'de; Bakanlığımız ve Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin yanında, hâkim, savcı, avukat ve akademisyenlerin katıldığı toplantılar gerçekleştirilmiştir.
 Adli Yardım sitesi için tıklayınız >>

Fotoğaflar