"Türkiye’de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi" Konulu Toplantı

Ana faydalanıcısı Adalet Bakanlığı, eş faydalanıcısı Türkiye Barolar Birliği olan, “Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi”nin dördüncü bileşeni kapsamında; Ülkemizdeki mevcut adli yardım sisteminde iyileştirmeler öngören ve mevzuat değişiklik önerilerini içeren bir kılavuz hazırlanması ile ilgili çalışma grubu toplantısı, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kubilay İNAN’ın başkanlığında, 31.01.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Bakanlığımız ve Türkiye Barolar Birliği yetkilileri dışında; Proje ofisi, İspanyol uzmanlar, Türkiye Adalet Akademisi ile Cumhuriyet savcısı, hâkimler ve Ankara Adliyesi İdari İşler Müdürü katılım sağlamıştır.

Anılan toplantıda, Türkiye’deki adli yardım sisteminde iyileştirmeye ihtiyaç duyulan konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Adli Yardım sitesi için tıklayınız >>

Fotoğaflar