Stratejik Plan Ve Performans Programı İzleme Toplantısı

Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı ve 2020 yılı Performans Programının izleme ve değerlendirme sürecinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Bakanlığımız birim temsilcileri ile 11-12 Haziran 2020 tarihlerinde iki ayrı toplantı düzenlendi.

Toplantılarda, hazırlıkları devam eden “Stratejik Plan İzleme Raporu” ile ilgili bilgi verilirken; program bütçe esaslarına göre hazırlanan ve sistem üzerinden takibi gereken “Performans Programı” na ilişkin hazırlanan yeni sistem ve uygulama hakkında ayrıntılar paylaşıldı. 

Toplantıda ayrıca, önümüzdeki yıl program bütçe esasları gözetilerek hazırlanacak olan bütçe çalışmaları ile ilgili de bilgi verildi.
      

Fotoğaflar