Performans Esaslı Program Bütçe Eğitimi

Başkanlığımız tarafından; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisinde, 28-29 Ekim 2022 tarihlerinde, Bakanlığımız merkez birimleri ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bütçe şubelerinde görev yapan personele yönelik olarak “Performans Esaslı Program Bütçe Eğitimi” düzenlenmiştir.
Eğitimler; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Daire Başkanı Halime YILMAZ, Uzman Ayşe BAHAR, Uzman Yardımcısı Durmuş Ali Özkan, Sayıştay Başdenetçisi Adem BULAT ve Başkanlığımızın mali hizmet uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Fotoğaflar