Medya İletişim Büroları Personeli Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi

17-20 Ocak 2023 tarihleri arasında Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıkları, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıkları Medya İletişim Bürolarında görev yapan 263 personele, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlileri tarafından 4 grup halinde her gün 3’er saat olmak üzere; “İletişim Becerileri” “Kriz İletişimi” “Sosyal Medya Uygulamaları” “Web Sayfalarının Yönetilmesi” konularında Medya İletişim Büroları Personeli Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi online olarak verilmiştir.
 

Fotoğaflar