İstinaf Mahkemelerinde Hedef Süre Çalışma Toplantıları Gerçekleştirildi

İstinaf Mahkemelerinde Hedef süre uygulamasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığınca Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde hedef süre çalışma toplantıları gerçekleştirildi.
Hukuk Daireleri ve Ceza Daireleri üyeleri ile farklı günlerde toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ramazan Aksan, Bölge Adliye Mahkemesi üyeleri ve savcıları katılmıştır.  

Toplantıda, hedef süreye ilişkin genel bilgilendirme ve istatistikler sunularak Bölge Adliye Mahkemelerinde hayata geçirilecek hedef süre uygulamasına ilişkin görüş ve öneriler alınmış, karşılıklı değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Fotoğaflar