İdari Yargı Hedef Süre Çalışma Toplantısı

Strateji Geliştirme Başkanı Sn. Ertuğrul ÇEKİN başkanlığında Hâkim ve Savcılar Kurulu ile Adalet Bakanlığı ilgili birim temsilcileri ve idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyelerinin katılımı ile İdari Yargı Hedef Süre Çalışma Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Bölge İdare Mahkemeleri ve mülhakatlarında bulunan adalet komisyonu başkanlıkları kanalıyla idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkan ve üyelerinden, hedef sürelerin uygulanmasına ilişkin alınan görüş ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir. Ayrıca katılımcılardan Hedef Süre Uygulamasının geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler alınmıştır.
 

Fotoğaflar