İç Kontrol Eğitimi

Başkanlığımız tarafından yürütülen iç kontrol çalışmaları kapsamında, 16 Mart 2023 tarihinde Bakanlığımız iç kontrol çalışma ekiplerine yönelik olarak Ankara Hakimevinde “İç Kontrol Eğitimi” düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitimde Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı Nihal Saltık Turan tarafından Kamu İç Kontrol Kavramı, Kamu İç Kontrol Sisteminin İşleyişinde Rol ve Sorumluluklar (Üst Yönetici, Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlileri, Strateji Geliştirme Başkanı, İç Denetçiler), Kamu İç Kontrol Mevzuatı (Kamu İç Kontrol Standartları, Kamu İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planı Hazırlama Rehberi, Kamu İç Kontrol Rehberi), Hazine ve Maliye Uzmanı Tuğba Yeşil tarafından Süreç ve İş Analizi, Risk Yönetimi, İlave Kontroller, Risklerin Gözden Geçirilmesi ve Raporlanması konularında eğitim verilmiştir.


Ayrıca birimimizce bugüne kadar yapılan iç kontrol çalışmaları hakkında bir sunum yapılarak, İç Kontrol Eylem Planını Güncelleme Çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapılmış olup, eğitime katılan katılımcılara Başkanlığımızca hazırlanan İç Kontrol Mevzuatı kitabı dağıtılmıştır.
 

Fotoğaflar