Hukuk ve Adalet Dersi


Çocuklar için el ele

Hukuk ve Adalet Dersi, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, öğrencilerin hukuk bilincinin geliştirilmesi; hak, özgürlük ve sorumluluklarının farkında, adil bireyler yetiştirilmesini sağlamak amacıyla imzalanmış olan "Türkiye'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında hazırlandı. 2013-2014 öğrenim yılından itibaren ilköğretim 6 ve 7 nci sınıflarda seçimlik ders olarak müfredata girdi. 2018-2019 öğretim yılından itibaren ders, 8 inci sınıflarda da okutulmaya başlanmıştır.
 
 
Zenginleştirilmiş içeriğe sahip ders kitabı

Hukuk ve Adalet dersi eğitim materyali olarak okutulan ders kitabı, 2018-2019 eğitim öğretim döneminden önce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 25.06.2018 tarihli kararı ile kabul edilmiş ve mezkur eğitim öğretim yılının başında dersi seçen öğrencilere dağıtılmıştır.
11.09.2018 tarihinde yenilenmiş olan ders kitabında Hukuk ve Adalet dersi, “Yaşamımızda Hukuk ve Adalet”, “Haklarımız ve Sorumluluklarımız”, “Hukuki Sorunlarımız” ve “Hukuki Çözümlerimiz” başlıklı 4 ayrı ünite altında işlenmekte olup, bu kitapta adalet, eşitlik, duyarlılık, özgüven, sorumluluk, barış, tarafsızlık, özgürlük, dürüstlük gibi değerlere vurgu yapılmaktadır.
Ders kitabının “Yaşamımızda Hukuk ve Adalet” başlıklı  1’inci ünitesinde adalet ile ilgili bazı tarihi şahsiyetlerin sözlerine, adaleti simgeleyen görsel materyalin anlamına, adaletli davranışa örnek kabilinden üç ayrı tarihi olaya ve ayrıca kurgusal hikayelere ve bir şiire, gazetelerden alınmış haberlere, işlenen konuların değerlendirilmesine matuf bazı bulmacalara, bir bulmacaya ve ünitenin sonunda da ünite özetine ve öz değerlendirme formuna yer verilmiştir.

1. Ünite Başlıkları:
•    Adaletli Olmalıyız
•    Adalete Dair Önerilerimiz
•    Eşitsizlikler Eşitleniyor
•    Adalet, Eşitlik ve Hukuk
•    Adaletin Sağlanmasında Hukukun Rolü
•    Toplumsal Düzenin Sağlanmasında Hukuk
 

 
Çocuklar haklarını ve sorumluluklarını öğreniyor

Kitabın “Haklarımız ve Sorumluluklarımız” başlıklı 2’nci ünitesinde bireylerin aile ve toplum içindeki rollerine, hak türlerine, eski ve yeni hukuki düzenlemeler arasında bir kıyaslamaya, kurgusal hikayelere, çocuk şarkısı olarak bestelenmiş bir şiire, bazı sosyal ve teknolojik hak arama yollarına (e-devlet, uyap ve cimer uygulamaları), konu hakkında cevaplandırılması istenilen bazı sorulara ve ünitenin sonunda da ünite özetine ve öz değerlendirme formuna yer verilmiştir.

2. Ünite Başlıkları:
•    Biz Bir Bütünüz: Hak ve Sorumluluk
•    Haklarımızın Güvencesi Hukuktur
•    Haklı İken Haksız Duruma Düşmeyelim
•    Hakkımızı Arıyoruz
•    Yanlışları Görüyoruz, Müdahale Ediyoruz

 
 
Çocuklar adaletsiz davranışların sonucunun farkında

Kitabın “Hukuki Sorunlarımız” başlıklı 3’üncü ünitesinde, günlük hayatta şiddet, kadına karşı şiddet ve şiddete karşı başvurulabilecek hukuki yollar, çocuk istismarı, çocukların çalış(tırıl)ması, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, erken yaşta evlilik, akran zorbalığı ve hukuka aykırılıkların sebep ve sonuçları konuları işlenmiş olup, ünitede kurgusal hikayelere, bu konulara yaklaşımdaki farklılıklarla ilgili örneklere, bir fıkraya, bir gazete haberine, hukuka aykırılıklara örnek olarak trafikte yaşanan bazı davranış ve olaylara ve ünitenin sonunda da ünite özetine ve öz değerlendirme formuna yer verilmiştir.

3. Ünite Başlıkları:
•    Yaşamımızdaki Hukuki Sorunlar
•    Sorumluluklarımın Farkındayım, Hukukun Yanındayım
•    Hukuka Aykırılıkların Nedenleri
•    Hukuka Aykırılıkların Sonuçları
 
Çocuklar adalet mekanizmasını öğreniyor

Kitabın “Hukuki Çözümlerimiz” başlıklı 4’üncü ünitesinde kişiler arasındaki çatışmalar, arabuluculuk, yargı organları, yargı kurumları, yargı görevlileri, yargıya güven ve yargı bağımsızlığı konuları işlenmiş olup, ünitede kurgusal hikaye ve olaylara, meydana gelen çatışmalara karşı kişilerin gösterdiği farklı yaklaşımlara, uyuşmazlık çözme stratejisine, arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili bir takım istatistiki bilgilere ve yaşanmış bir olayla ilgili bir gazete haberine, duruşma salonu ile ilgili pratik bilgilere, adalete güven ile ilgili yaşanmış bir hikayeye ve ünitenin sonunda da ünite özetine ve öz değerlendirme formuna yer verilmiştir.

4. Ünite Başlıkları:
•    Barışçıl Yollarla Çözüm
•    Uyuşmazlıkları Çözen Kurumlar
•    Şikayetçiyim
•    Adalet İçin Çalışanlar
•    Yargı Sistemindeki Kurumlar
•    Adaletin Koruyucusu Yargı
 
Çocukların “Hukuk ve Adalet” dersine ilgisi artıyor

Hukuk ve Adalet Dersi’ni, ilk defa okutulduğu 2013-2014 eğitim öğretim yılında 26.868 öğrenci seçmiş olup, bu dersi seçen öğrenci sayısı, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 70.511’e ve 2015-2016 eğitim öğretim yılında da 98.247’e yükselmiştir. Dersi seçen öğrenci sayısı, 2016-2017 eğitim öğretim yılında 97.055, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 89.082 ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 126.847 kişi olup, bu sayı 2019-2020 eğitim öğretim yılında 198.929 yükselmiştir.
 

 
2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk Hukuk ve Adalet dersini Adalet Bakanı Sayın Aldulhamit GÜL verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk Eryaman Kooperatifler Birliği Ortaokulu’nda Hukuk ve Adalet dersine konuk oldu. 8-H sınıfında Hukuk ve Adalet dersinde Gül ve Bakan Selçuk çocuklara hukuk ve adaletin önemini anlattı çocuklardan gelen soruları cevapladı.
 


Derste ilk olarak tahtaya ‘Adalet mülkün temelidir’ yazan Bakan Gül, hukukun temel kavramları, yargının temel işleyişi hakkında çocukları bilgilendirdi. Çocuklara Hukuk ve Adalet dersini neden seçtiklerini soran Bakan Gül, “Bu dersi seçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum. İlişkilerin temel merkezinde herkesin bir hakkı var; o hakka saygılı olmak sorumluluğumuz ve görevimiz var. Hukuk ve Adalet dersini seçmemizde bu ilişkileri belirlemek ve kendimize iyi bir rota çizmek adına çok önemli bir başlık olduğu için Milli Eğitim Bakanlığımız da bunu planına aldı, programına aldı ve sizin gibi gençlerin Hukuk ve Adalet dersini seçmesi için imkan tanıdı. Her şeyin başı; ister mühendis olun, ister avukat olun, ister öğretmen olun, ister iş adamı olun ne olursak olalım mesleğimizde her şeyin başı hukuk ve adalet.” dedi. Hukuk ve adalet duygusunun genç yaşlarda oturmasının önemine dikkati çeken Bakan Gül, hukuk ve adalet kavramlarının ne olduğuna ilişkin öğrencilerin görüşlerini aldı. Arkadaşlara, öğretmenlere saygılı olmanın, hayvanlara, doğaya iyi davranmanın da hak-hukuk kavramları içerisine girdiğini dile getiren Gül, bir toplumda hukukun olmamasının yaratacağı problemlere işaret etti. Bakan Gül, kendi çocuklarının da bu yıl seçmeli ders olarak ‘Hukuk ve Adalet’i seçtiğini belirterek, “Böyle böyle sizin gibi aydın, pırıl pırıl gençler inşallah toplumda hukukun, adaletin daha da güçlü olmasına katkı sağlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Gül, Hukuk ve Adalet dersi için bu yıl hazırlanan kitabın da çok güzel olduğunun altını çizerek, Bakan Selçuk’a katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.
 
Hâkim ve Savcılar “Hukuk ve Adalet” dersinde

Türkiye’nin dört bir yanındaki ortaokullarda, hâkim ve savcılar Hukuk ve Adalet derslerine katılarak, adaletin nasıl tesis edildiğini çocuklara anlatıyorlar. Çocuklar her türlü uyuşmazlık hakkında, karar verici konumda olan hâkim ve savcılara, suçlular, davalar ve meslek ile ilgili sordukları sorulara cevap bulmaktadır. Ayrıca çocuklar hukuk mezunu kariyer meslek mensuplarını doğrudan tanıyarak kendi gelecek meslek tercihlerine ilişkin bilgi edinmektedir. 
Çocuklara daha adil bir gelecek için çalışıyoruz

Adalet Bakanlığı, çocukların hukuk üstünlüğü, adalet, demokrasi, haklar ve sorumluluklar ile ilgili farkındalığın artmasına yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu alanda yapılacak çalışmalar ve projelerle çocuklarımızın daha adil ve gelişmiş bir Türkiye’yi emanet etmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz.


 
"Hukuk ve Adalet Dersi" TV Kamu Spotu

Videolar