Hedef Süre Çalışma Toplantıları Tamamlandı

Strateji Geliştirme Başkanlığınca Hâkim ve Savcılar Kurulu ile Adalet Bakanlığı ilgili birim temsilcileri ve adliyelerde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının katılımı ile Cumhuriyet savcılıkları, ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemeleri hedef süre çalışma toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantıda, adalet komisyonlarından hedef süre uygulamasına ilişkin alınan görüş ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir. Ayrıca katılımcılardan Hedef Süre Uygulamasının geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler alınmıştır.