Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı/Gaziantep

Deprem bölgesinde afet sonrası adli ve idari yargıda durum değerlendirmesi yapılması, mevcut ya da öngörülen sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri ile alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla 14-15 Eylül 2023 tarihinde Gaziantep’te “Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı” yapılmıştır.

 

Fotoğaflar