Başkanlığımızda görev yapan ve 1. sınıfa ayrılan Hâkimlerimize ait plaket töreni

Başkanlığımızda görev yapan ve 1. sınıfa ayrılan Hâkimlerimize ait plaket töreni

Fotoğaflar