Basın Sözcülüğü Eğitimi

Başkanlığımız tarafından yürütülen “Yargı ve Medya İlişkilerinin Güçlendirilmesi Çalışmaları” kapsamında, TRT Akademi ile yapılan iş birliği doğrultusunda 13-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında Cumhuriyet başsavcıları ve adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlarından oluşan yirmi kişilik birinci grup basın sözcülerine “ Basın Sözcülüğü Eğitimi” programı düzenlenmiştir
Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Tahir Hırslı’nın açılış konuşmalarıyla başlayan eğitimde; Diksiyon, Uygulama ve Metin Çalışmaları, Beden Dili ve Topluluk Önünde Konuşma Becerisi ile Dijital Medya Okuryazarlığı konularında yaklaşık yirmi saati bulan eğitim verilmiş ve program sonunda basın sözcülerine katılım belgeleri takdim edilmiştir.


 

Fotoğaflar