Bakanlığımızda "Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Büroları" kuruldu.

Bakanlığımızda kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarına başlanılmış olup, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler bürolarında ''kurumsal faaliyetlere ilişkin iletişim süreçlerini stratejik amaçlar doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, yürütmek ve denetlemek; iletişim amaçlarına uygun hedef kitlenin, mesajların ve araçların seçimini yapmak; kurumun vermek istediği mesajların kamuoyu tarafından bilinmesini sağlamak'' üzere çalışmalar yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Bakanlık birimlerinde oluşturulan ‘’Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Ekiplerine’’ 26-27 Şubat 2018 ve 28 Şubat- 01 Mart 2018 tarihlerinde iki grup halinde ikişer gün olmak üzere Ankara Hakimevin’de ''stratejik iletişim süreçlerinin yönetimi, medya ilişkileri, konu ve gündem yönetimi ile kriz iletişimi'' konularında eğitim verilmiştir.

Fotoğaflar