Bakanlığımız 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. 
Bu kapsamda ; söz konusu Kanun kapsamında hazırlanan  "Bakanlığımız 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ile "Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu" yayınlanmıştır.