Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) 30. Genel Kurul Toplantısı ve 15. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği

Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) 30. Genel Kurul Toplantısı ve 15. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği 27.06.2018-29.06.2018 tarihleri arasında Strazburg’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Bakanlığımızı temsilen Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimi Seçkin KOÇER tarafından katılım sağlanmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nu temsilen de katılım sağlanan toplantıda “Yapay Zeka ve Yargı Sistemleri” konulu bir oturum ve CEPEJ’in 2016 yılı verileri ile hazırlanmakta olan 2018 yılı Raporu ile ilgili ayrıntılı oturumlar gerçekleştirilmiştir

Fotoğaflar