Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Komisyonu Başkanlarıyla Yıllık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adalet Komisyonu Başkanlarıyla yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle adalet sistemine, hak ve özgürlükler ile adalete ilişkin temel yaklaşımlarını ortaya koyduklarını hatırlatarak, "Yargı teşkilatımızda insan odaklı bir adalet anlayışının geliştirilmesini, hak ve özgürlükleri esas alan bir yaklaşımın eksiksiz biçimde benimsenmesini önde tuttuk. Hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi ve adalete erişimin kolaylaştırılmasını da temel ilke olarak belirledik." açıklamasında bulundu. 

Adalet Bakanı Gül konuşmasında devletin temelinin adalet, adaletin temelinin insan hak ve onuru olduğunu vurguladı. Bakan Gül konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Çalışmalarımız, vatandaşlarımızın talepleri ve ülkemizin ihtiyaçları, demokrasimizin ve insan haklarının daha da ileriye ulaşması eksenine odaklanmaktadır. Hukuk sistemimizin bu eksene odaklanabilmesi ancak iyi işleyen bir yargı ile mümkündür. Gerçekleştirdiğimiz tüm reformların temelinde insan odaklı yönetim anlayışı bulunmaktadır.”

Fotoğaflar