Bakanlığımızın “2053’e Doğru Adalet Vizyonu” çalışmaları kapsamında oluşturulan çalışma grubunun ilk toplantısı yapıldı.  

Bakanlığımızın “2053’e Doğru Adalet Vizyonu” çalışmaları kapsamında oluşturulan çalışma grubu, ilk toplantısını 23 Eylül 2022 Cuma günü gerçekleştirdi.
Çalışma grubu toplantıları Vizyon Belgesinin tamamlanmasına kadar düzenli aralıklarla sürdürülecektir.  
 

Fotoğaflar