11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve Adalet Bakanlığı Stratejik Plan çalıştayı gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ün gerçekleştirdiği çalıştaya Ankara ve diğer illerde görev yapan hakim ve savcılar, Yargıtay, Danıştay ve HSK tetkik hakimleri, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi başkan ve üyeleri, Yargıtay savcıları ile Adalet Bakanlığı temsilcileri katılım sağlamıştır.

2 gün süren çalıştayın ilk gününde; hukuk mahkemeleri, hukuk ihtisas mahkemeleri, savcılık, ceza mahkemeleri ve idare mahkemeleri hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bulunduğu 5 ayrı çalışma grubu oluşturularak uygulamada karşılaşılan sorun ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Çalıştayın ikinci gününde ise grupların hazırladıkları raporlar tüm katılımcılarla paylaşılarak ayrıntılı şekilde raporlanmıştır.