Strateji Geliştirme Başkanlığı
Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Bürosu

Görev ve Sorumluluklar :

•    Kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek
•    Bakanlık faaliyetleri konusunda medya takibi yapmak ve ilgili birimlerle koordinasyon halinde kurumsal              iletişime yönelik çalışmalar yürütmek
•    Birimlerin kurumsal iletişim ekiplerinin koordinasyonuna yönelik çalışmalar yapmak
•    Adalet Müzesine ilişkin çalışmalar yapmak
•    Başkanlığın internet sitesinin takibini yapmak
•    Dünya literatüründe adalet ve hukuk alanında yazılan eserler ve kaynakların taranması, toplanması
•    Kamu spotlarına ilişkin çalışmaların takibi ve koordinasyonunun tüm birimlerce sağlanması
•    Bakanlık internet sitelerinin yeknesaklığının sağlanmasına ilişkin çalışmaların takibi, iletişim stratejisinin            belirlenmesi konusunda yapılacak çalışmaların takibi