Ertuğrul ÇEKİN
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Stratejik Planlama ve Yargı Reformu Bürosu Görevleri
 • Bakanlık stratejik planı ve performans programına ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Yargı Reformu Stratejisinin hazırlanması ve güncellenmesi işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlığımız Yargı Reformu Stratejisi, Stratejik Planı ve eylem planlarını izlemek ve değerlendirmek,
 • Kalkınma Planı ve yıllık programlara ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • CEPEJ’e ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlık faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.