Ertuğrul ÇEKİN
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Projeler ve Ar-Ge Bürosu Görevleri
 • Bakanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Görev alanına giren hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi amacıyla diğer ülkelerde meydana gelen gelişme ve yenilikleri takip etmek, uluslararası kuruluşlarla ilgili çalışmaları izlemek ve katkıda bulunmak,
 • Adli yardım sisteminin kalitesini ve verimliliğini artırmak için çalışmalar yapmak,
 • Yargıda hedef süreye ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Hukuk Kliniklerine ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Yargıya güven ve memnuniyet araştırmalarını yapmak,
 • Uluslararası alanda gerçekleştirilen yargıya güven ve memnuniyet araştırmalarını takip etmek,
 • Adalet alanında sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yapmak,
 • Hukuki argümantasyon çalışmalarını yürütmek
 • Ulusal ve uluslararası alanda proje çalışmalarını yürütmek,
 • Hukuki himaye sigortası çalışmasını yürütmek,
 • Adalet haftasına ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Adalet müzesine ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Adalet Şurası’na ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Hukuk ve Adalet dersine ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.