Ertuğrul ÇEKİN
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Bürosu Görevleri
 • Kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek.
 • Bakanlık faaliyetleri konusunda medya takibi yapmak ve ilgili birimlerle koordinasyon halinde kurumsal iletişime yönelik çalışmalar yürütmek.
 • Birimlerin kurumsal iletişim ekiplerinin koordinasyonuna yönelik çalışmalar yapmak.
 • Adalet Müzesine ilişkin çalışmalar yapmak.
 • Başkanlığın internet sitesinin takibini yapmak.
 • Dünya literatüründe adalet ve hukuk alanında yazılan eserler ve kaynakların taranması, toplanması.
 • Kamu spotlarına ilişkin çalışmaların takibi ve koordinasyonunun tüm birimlerce sağlanması.
 • Bakanlık internet sitelerinin yeknesaklığının sağlanmasına ilişkin çalışmaların takibi, iletişim stratejisinin belirlenmesi konusunda yapılacak çalışmaların takibi.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.