Ertuğrul ÇEKİN
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
İdari İşler Bürosu Görevleri
 • Başkanlığımız personelinin özlük işlemlerini yürütmek
 • Birim bilgi sistemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Arşiv hizmetlerini yürütmek
 • Sivil savunma hizmetlerini yürütmek
 • Koruyucu güvenlik işlemlerini ifa etmek
 • Başkanlığın bütçesini, stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak
 • Başkanlığın bütçesinin harcanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek
 • Satın alınan mal ve malzemelerin teslim alınması ve ambar giriş çıkış işlemlerini yapmak ve Başkanlığın taşınır kayıtlarını tutmak,
 • Başkanlığımızda çalışan personelin maaş, emekli kesenekleri, mesai, yurt içi ve yurt dışı sürekli veya geçici görev yolluklarına ait işleri yapmak,
 • Dosya ve basılı evrak işlerini yürütmek, gelen - giden (faks, eposta ve diğer tüm usuller dahil) evrak işlemlerini takip ve sonuçlandırmak,
 • UYAP personel görevlendirme işlemlerini yürütmek,
 • Kütüphane hizmetlerini yürütmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.