Ertuğrul ÇEKİN
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
İç Kontrol Bürosu Görevleri
 • İç kontrol sistemin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • İç Denetim Birim Başkanlığı ve denetim birimlerinden gelen raporları izlemek, değerlendirmek, gerekli yazışmalarını yapmak,
 • İç kontrol çalışmaları kapsamında Bakanlık birimlerinde imza ve yetki devri çalışmalarının koordinasyonunu yapmak,
 • KAYSİS, HEYS, DETSİS ve İYEM’e ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • CİMER’e ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Adli ve idari yargı faaliyet raporlarına ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Medya ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmek,
 • Yargı teşkilatı ve istinaf değerlendirme toplantılarının hazırlıklarını yapmak,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.