Ertuğrul ÇEKİN
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Bilgi Toplama ve Raporlama Bürosu Görevleri
 • Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilecek bilgi notlarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Cumhurbaşkanlığı programı, 100 günlük eylem planları ve yeni ekonomik program çalışmalarını yürütmek,
 • Strateji Geliştirme Başkanlığının faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
 • Başkanlığımız görev alanına giren konularda konuşma metinlerini hazırlamak,
 • TBMM’de yapılan bütçe görüşmelerinin hazırlıklarını Bütçe ve Kesin Hesap Bürosu ile birlikte koordine etmek,
 • İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak,
 • Başkanlığın internet sitesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Birim içi çalışmaların takibine ve gelinen aşamaların raporlanmasına ilişkin işlemleri yapmak,
 • Birim brifinglerini hazırlamak
 • SGB Bilgi Bankası’na ilişkin çalışmaları yürütmek
 • Makama arz edilecek standart bilgi notlarını hazırlamak,
 • Görev alanına ilişkin olarak Bakanlık Birimlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Adalet alanında kaydedilen gelişmeler konusunda düzenli raporlar hazırlamak,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.