Ertuğrul ÇEKİN
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Yönetim Bilgi Sistemleri Şubesi Görevleri
 • Bakanlık Makamına sunulan Haftalık faaliyet raporlarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
 • Kamu Hizmet Envanteri hizmetleri arasında yer alan Hizmet Envanteri Yönetim Sistemine ( HEYS) yönelik koordinasyon işlemlerinin yürütülmesi, Süreç Sorumlusu olarak Bakanlığımızın bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından girilen ana ve yardımcı hizmetlerin onayının yapılması, yayımlanması işlemlerinin koordine edilmesi,
 • Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ve UYAP sistemi arasındaki işlemlerin takibinin yapılması. Bakanlık birimleri tarafından DETSİS talep işlemleri için Başbakanlık sisteminden alınan kayıt numaralarının ilgili birimlere ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bildiriminin sağlanması,
 • Bakanlık Makamı tarafından yürütülmesi uygun görülen toplantı koordinasyon işlemlerinin yürütülmesi( Örnek, Adli Yargı Teşkilatı Koordinasyon Toplantısı, İdari Yargı Teşkilatı Koordinasyon Toplantısı)
 • Başkanlığımız katılımcılarının davet edildiği kurum içi ve kurum dışı toplantı katılımcılarına gerekli tebliğ işlemlerinin yürütülmesi,
 • Başkanlığın internet sitesinde yer alan bilgilerin güncellenmesi işlemlerini sağlanması,
 • Başkanlığımızda kullanılan bilişim sistemlerine ilişkin iş ve işlemler ile UYAP personel görevlendirme işlemlerinin yürütülmesi, ayrıca Başkanlığımız tarafından hazırlanan yayınlara ait tasarım işlemlerini yürütülmesi,
 • Kütüphane hizmetlerini yürütülmesi
 • Cumhurbaşkanlığı Bilgi Edinme Merkezinden (CİMER) gelen yazıların ilgili şubelere gönderilmesi, gelen cevapların süresi içinde ilgili başvuru sahiplerine sistem üzerinden cevap verilmesi,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevlerin yapılması,
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.