ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI

Vizyon


Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi.

Misyon

Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak, adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaları geliştirmek ve uygulamaktır.


Temel Değerler

 • Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına saygı
 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygı
 • Ehliyet ve liyakate bağlılık
 • Hesap verebilirlik ve saydamlık
 • Halkın beklentilerine duyarlılık
 • Yeniliğe açıklık
 • Çalışanlarına güven ve saygı

Yeni Planda Öne Çıkan Stratejik Kavramlar

 • Adalete güven
 • Adalete erişim
 • Etkinlik ve verimlilik
 • Makul sürede yargılanma hakkı
 • Basitleştirilmiş ve sadeleştirilmiş süreçler
 • Alternatif çözüm yöntemleri
 • Yararlanıcı memnuniyeti
 • Savunmanın etkinliği

 


Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.