Alpaslan AZAPAĞASI
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Proje ve Çalışmalar
1) Hukuk Klinikleri >>
Tahir HIRSLI Başkan Yardımcısı
Jale YILMAZ Daire Başkanı
Sumru OKAYER Tetkik Hakimi

Projenin Adı

HUKUK KLİNİKLERİ

Projenin Amacı

Bir hukuk öğretimi yöntemi olduğu kadar hukuk fakültelerinin topluma yönelik doğrudan hizmette bulunma politikasının da bir sonucu olan “Hukuk Klinikleri”nin ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlayarak adalet hizmetlerinden yeterince yararlanamayan dezavantajlı grupların hukuksal sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve destek olmak.

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • 13-14 Haziran 2013 Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "Hukuk Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Hukuk Klinikleri" konulu Uluslararası Sempozyuma katılım sağlanmıştır.
 • 26 Eylül 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen “Ulusal Hukuk Klinikleri Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır.
 • Başkanlığımız tarafından 6-12 Ekim 2013 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ve 6-8 Haziran 2016 tarihlerinde Polonya'ya hukuk klinikleri çalışma ziyaretinde bulunulmuştur.
 • Başkanlığımızın yukarıdaki çalışmalarına ek olarak Ankara Hakimevi'nde 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde "Hukuk Klinikleri" konulu uluslararası bir sempozyum gerçekleştirilmiştir. Sempozyum ABD, Güney Afrika, İngiltere, Polonya ve İspanya’dan klinik hukuk uygulamalarında bulunan akademisyenler ile Türkiye uygulamalarına ilişkin deneyimlerini paylaşmak üzere Türk akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda gerek Türk gerekse yabancı katılımcılar tarafından yapılan sunumların kitap haline getirilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup basım aşamasına geçilmiştir
 • 06/07/2015 tarihinde Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Barosu Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin 6284 sayılı Kanuna yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına dair Protokol” imzalanmıştır.
 • Bu protokol kapsamında Ankara ve Ankara Batı Adliyeleri (aile mahkemeleri ve aile içi şiddet soruşturma büroları), Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve İlk Kabul Birimleri uygulama merkezleri olarak belirlenmiştir.
 • Protokol kapsamında belirlenen yerlerde öğrencilerin Hukuk Kliniği uygulaması yapacağı uygun fiziki yerler belirlenmiş ve standlar Başkanlığımız tarafından hazırlanmıştır
 • Konu ile ilgili bilgilendirici broşür ve kitapçık basımı yapılmıştır.
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulamalarına ilişkin olarak bilgilendirici internet sitesi (www.evicisiddet.adalet.gov.tr) Türkçe ve İngilizce oluşturulmuştur.
 • Ankara Üniversitesi hukuk fakültesi öğrencileri Ankara ve Ankara Batı adliyesi, İlk Kabul Merkezi ve Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 6284 sayılı Kanun çerçevesinde hukukî bilgilendirme yapmıştır.
 • Protokol kapsamında öğrenciler, yapmış oldukları adliye, ilk kabul merkezi ve cezaevi ziyaretlerinde broşürler kapsamında ilgililere bilgilendirme yapmalarının ardından ihtiyaç duyan kişileri Gelincik Merkezlerine yönlendirmişlerdir.
 • Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan Temel Hukuk Bilgilerine yönelik Hukuk Klinikleri faaliyetine katılan mahkumlara 18/12/2015 tarihinde yapılan törenle katılım belgeleri verildi. Protokol gereğince klinik uygulamalarında bulunan öğrencilere de 23/12/2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen törenle sertifikaları verilmiştir.
 • Öğrencilerin protokol kapsamındaki çalışmalarına ilişkin üç aylık raporlar internet sitesinde (www.evicisiddet.adalet.gov.tr) bulunun “Hukuk Klinikleri” linki altında yayınlanmaktadır.
 • “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin 6284 sayılı Kanuna yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına dair Protokol” olumlu çıktıların alınması da göz önünde bulundurularak 21/10/2016 tarihinde yenilenmiştir.
 • Yenilenen “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin 6284 sayılı Kanuna yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına dair Protokol” kapsamında uygulama yerlerinden biri olan Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda temel hukuk bilgilerine yönelik hapishaneler hukuk kliniği uygulamaları 16/11/2016 – 16/12/2016 tarihleri arasında yapılmıştır.
 • Yine öğrenciler 23 Kasım – 12 Aralık 2016 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Sığınma Evi ve İlk Kabul Merkezini ziyaret ederek klinik uygulamalarında bulunmuştur.
 • Protokol kapsamında klinik uygulamalarında bulunan öğrencilere 18/04/2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen törenle sertifikaları verilmiştir.
 • “Arabuluculuk Konusunda Hukuk Klinikleri Protokolü” Adalet Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Başkent Üniversitesi Rektörlüğü, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü arasında 3 Kasım 2016 tarihinde imzalanmıştır.
 • Protokol kapsamında, hukuk kliniği derslerinde görev alacak öğretim üyelerine yönelik olarak Ankara’da 8 – 9 Aralık 2016 tarihlerinde Türk ve yabancı akademisyenlerin katılımı ile eğiticilerin eğitimi programı gerçekleştirilmiştir. Program DVD halinde 100 adet çoğaltılmış olup, konu hakkında hukuk fakültelerini bilgilendirmek amacıyla üniversitelerin hukuk fakültelerine gönderilmiştir.
 • Protokol kapsamında hem hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik olarak 9 ilde (İzmir, Antalya, Trabzon, Erzurum, Ankara, Eskişehir, Konya, Adana ve İstanbul) yaklaşık 650 öğrenciye eğitim verilmiştir.
 • Arabuluculuk hukuk klinikleri kapsamında 9 ilde 10 adliyeye standlar hazırlanmıştır. Her bir stand iki öğrencinin görev alabileceği şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler arabuluculuk konusunda vatandaşı, hem sözlü hem de fakültenin tercihine bağlı olarak, kendi hazırladıkları ya da Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan broşürler kapsamında bilgilendirmektedir.
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi hukuk fakültesi öğrencileri adliyelerde uygulamalara başlamışlardır. Böylece halihazırda 15 üniversitenin hukuk fakültesi öğrencileri arabuluculuk hukuk klinikleri uygulamalarında bulunmaktadır.

2) Yargı Medya Projesi >>
Tahir HIRSLI Başkan Yardımcısı
Bülent KAYAŞ Daire Başkanı
Gülşen KANDEMİR Tetkik Hakimi
Pınar ERGUT Tetkik Hakimi

Projenin Adı

Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Projesi

Projenin Amacı

Projenin amacı, yargı ve medya arasındaki ilişkilerin sistematik olarak nasıl sağlandığını, Avrupa ülkelerindeki örnek uygulamalardan izleyerek Türkiye’de de paralel uygulamalar geliştirilmesidir

Projenin Hedefi

Türkiye’de medya ile adalet kurumları arasındaki ilişkiyi kurumsal hale getirerek toplumun adalet sistemine olan güvenini güçlendirmek

Projenin Türü

Eşleştirme Projesi

Projenin Süresi

21 Ay

Projenin Bütçesi

1.700.000 Euro

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • I. Hollanda – Almanya Çalışma Ziyareti (08 – 14 Eylül 2013)
 • Ankara 1. Çalıştayı (16 – 20 Eylül 2013)
 • Ankara 2. Çalıştayı (23 – 27 Eylül 2013)
 • Diyarbakır Çalıştayı (30 Eylül – 2 Ekim 2013)
 • İstanbul Çalıştayı (08 – 10 Ekim 2013)
 • II. Hollanda – Almanya Çalışma Ziyareti (21 – 25 Ekim 2013)
 • İzmir Çalıştayı (30 Ekim – 01 Kasım 2013)
 • III Hollanda – Almanya Çalışma Ziyareti (04 – 08 Kasım 2013)
 • Adana Çalıştayı (11 – 13 Kasım 2013)
 • Müfredat Hazırlama Çalışmaları (18 Kasım 2013 tarihinden itibaren 6 hafta boyunca devam etmiş, 10 Ocak 2014 tarihinde tamamlanmıştır)
 • Çalışma Grupları Sonuç Toplantısı (20 – 22 Ocak 2014)
 • Uluslar arası Karşılaştırmalı Hukuk Analizi (27 Ocak – 07 Şubat 2014)
 • Adana Adliyesi Medya İletişim Bürosu Açılışı (28 – 30 Nisan 2014)
 • Diyarbakır Adliyesi Medya İletişim Bürosu Açılışı (07 – 09 Mayıs 2014)
 • İstanbul Adliyesi Medya İletişim Bürosu Açılışı (12 – 14 Mayıs 2014)
 • İzmir Adliyesi Medya İletişim Bürosu Açılışı (21 – 23 Mayıs 2014)
 • Ankara Adliyesi Medya İletişim Bürosu Açılışı (23-25 Haziran 2014)
 • 19- 25 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 5 yardımcı personelin basın sözcülüğü eğitimi (03 – 21 Kasım 2014)
 • 200 basın sözcüsü hâkim ve Cumhuriyet savcısının basın sözcülüğü eğitimi (8 Aralık 2014 -23 Ocak 2015)
 • Adalet Bakanlığı Web sayfası tasarımı Çalıştayı (26 Ocak – 06 Şubat 2015)
 • Hakim ve Cumhuriyet savcıları, akademisyenler ile basın mensuplarına ilişkin İstanbul Çağlayan Adliyesinde anket çalışması (10 – 12 Şubat 2015)
 • Hakim ve Cumhuriyet savcıları, akademisyenler ile basın mensuplarına ilişkin İzmir Adliyesinde anket çalışması (17 – 19 Şubat 2015)
 • Diyarbakırda Mesleki Ahlak Kuralları içeriğine İlişkin Araştırma (03-05 Mart 2015)
 • Adana Mesleki Ahlak Kuralları içeriğine İlişkin Araştırma (10-12 Mart 2015)
 • Yargı Muhabirlerinin Eğitimi İçin Taslak Müfredat Hazırlanması ( 16-18 Mart 2015/20-22  Nisan 2015)
 • Farkındalık Yaratma Kampanyası (27-30 Nisan 2015- 04-05 Mayıs 2015)
 • Medya ve yargı arasındaki işbirliğine ilişkin broşür ya da kitapçıkların hazırlanması (06-08 Mayıs 2015 - 15-29 Mayıs 2015)
 • Medya ve yargı ilişkilerine ilişkin "Mesleki Ahlak Kuralları" ve "Strateji Planı"na ilişkin 5 x 4 günlük çalıştay ( 01-04 Mayıs 2015 - 08-12 Mayıs 2015 )
 • 6. Yönlendirme Kurulu Toplantısı (12. Haziran 2015)
 • Faliyet 1.9 da yer alan Web sayfasının tasarımı 2x5 günlük Çalıştayı (22-26 Haziran 2015)
 • Medya ve yargı ilişkilerine ilişkin "Mesleki Ahlak Kuralları" ve "Strateji Planı"na ilişkin 5 x 4 günlük çalıştay (20-30 temmuz 2015)
 • 100 Yargı Muhabirinin Ankara ve İstanbul'da eğitilmesi (01-14 Eylül 2015)
 • Adalet Bakanlığı Basın müşavirliğinin Prestijinin artırılması (28-30 Eylül 2015)
 • İstanbul'da 2 gün sürecek olan "Uluslararası Sempozyum (12-13 Ekim 2015)
 • Projenin Değerlendirilmesi ve  Kapanışı Etkinliği (22-23 Ekim 2015)

Planlanan Faaliyetler

 

 • Ağır ceza merkezlerinin tümünde basın sözcülüğü kurumu yaygınlaştırılacaktır.
 • Büyük adliyelerde medya iletişim büroları kurulacaktır.
 • HSYK ile işbirliği halinde eğitim çalışmaları sürekli hale getirilecektir.
 • Düzeltme ve cevap hakkı istemlerinin yerine getirilmesi kolaylaştırılacak ve aykırılıklar yaptırıma bağlanacaktır

3) Adli Yardım Projesi >>
Tahir HIRSLI Başkan Yardımcısı
İbrahim ÇETİN Daire Başkanı
Gülşen KANDEMİR Tetkik Hâkimi
Elif ÖZALP ERGÜN Tetkik Hakimi
Pınar ERGUT Tetkik Hakimi

Projenin Adı

Türkiye’de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi

Projenin Amacı

Türkiye'de Adli Yardım Sistemini Güçlendirmek

Projenin Hedefi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin altıncı maddesine uygun olarak; Ülkemizdeki adli yardım sisteminin güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi

Projenin Türü

Eşleştirme Projesi

Projenin Uygulama Süresi

21 Ay (17.06.2016-16.03.2018)

Projenin Bütçesi

1.375.000  Avro

Projenin Doğrudan ve Ana Faydalanıcısı

T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Projenin Doğrudan ve Eş Faydalanıcısı

Türkiye Barolar Birliği

Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Konsorsiyumu

İspanya-Litvanya-Fransa

Lider Üye Ülke

İspanya

Türkiye Temsil Makamı

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Basri Bağcı

Türkiye Proje Lideri

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası

İspanya Temsil Makamı

Uluslararası İşbirliği ve İbero-Amerika Bölgesinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Sayın Jesus Manuel Gracia Aldaz

İspanya Proje Lideri

Adalet Bakanlığı Yargı Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Maria Desamparados Mahiques

Yerleşik Eşleştirme Danışmanı

Vanessa Untiedt Lecuona

Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimi Elif Özalp Ergün

Türkiye İdari ve Finansal    Yönetim Makamı

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi

İspanya İdari ve Finansal Yönetim Makamı

Uluslararası Kamu Yönetimi ve Politikaları Kurumu (FIIAPP)

Projenin Zorunlu Sonuçları

 • 1. Adli yardım sisteminin analizi ve sistemin iyileştirilmesine yönelik bir strateji hazırlanması
 • 2. Adli yardım sisteminde görev alan ilgili tüm paydaşların kapasitesinin arttırılması
 • 3. Toplumun tüm kesimleri için adli yardım hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi

Proje Bileşenleri

 • 1. Yasal Mevzuat Analizi
 • 2. Avrupa Birliğindeki En İyi Uygulamaların Karşılaştırmalı Analizi
 • 3. Stratejik Plân Hazırlanması
 • 4. (İhtiyaç Hâlinde) Yasal Değişiklik Önerilerini İçerecek Bir Kılavuz Hazırlanması
 • 5. Eğitim Faaliyetleri
 • 6. Toplumun Adli Yardım Konusunda Bilinçlendirilmesi

Pilot İller

Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Yozgat

Aktiviteler
pdf Aktiviteler İçin Tıklayınız

4) Cepej ile İlişkiler
Kubilay İNAN Başkan Yardımcısı
İbrahim ÇETİN Daire Başkanı
Elif ÖZALP ERGÜN Tetkik Hakimi
Pınar ERGUT Tetkik Hakimi

5) Koruyucu Hukuk Projesi
Kubilay İNAN Başkan Yardımcısı
Jale YILMAZ Daire Başkanı
Zuhal TOKAR GÜNEŞ Tetkik Hakimi

6) Yargıda Zaman Yönetimi (Saturn Projesi) >>
Kubilay İNAN Başkan Yardımcısı
İbrahim ÇETİN Daire Başkanı
Ferhunde Ç. ŞİMŞEK Tetkik Hakimi
Sumru OKAYER Tetkik Hakimi

Projenin Adı

Yargıda Zaman Yönetimi Projesi

Projenin Amacı

Yargının daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak

Projenin Hedefi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesi ile korunan makul sürede yargılanma hakkını ihlal etmenin önüne geçecek politikaların uygulanmasını sağlamak

Bu kapsamda; Cumhuriyet savcılıklarında görülen soruşturma türleri ile hukuk yargılaması, ceza yargılaması ve idari yargıda görülen dava türlerine yönelik yargılama sürelerinin belirlenmesi ve kamuoyuna ilan edilmesi

Projenin Türü

Doğrudan Başkanlığımız Koordinatörlüğünde Yargıtay, Danıştay, HSYK ve Bakanlığın diğer birimleri ile birlikte yürütülmektedir.

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • Avrupa Konseyine üye ülkelerde yargının etkililiğini ve verimliliğini artırmak amacıyla Konsey tarafından kurulmuş olan Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ), 2007 yılında uzun süren yargılamalara yönelik çalışmalar yapmak üzere SATURN Merkezi adı altında bir çalışmayı başlatmıştır.
 • SATURN Merkezinin amacı, üye ülkelerdeki yargısal faaliyetlere ilişkin zaman yönetimi konusunda bilgi toplamak ve üye devletlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin altıncı maddesi ile korunan “makul süre içerisinde adil yargılanma hakkı” nı ihlal etmelerinin önüne geçecek politikaların uygulanmasını sağlamaktır. Bu amaçla SATURN Merkezi, üye ülkelerden örnek adliyeler seçerek bu adliyelerdeki davalar ve bu davalarla ilgili zaman yönetimi ile ilgili bilgi toplamakta, bu bilgileri analiz ederek öneriler geliştirmekte ve adliyelerle adli zaman yönetimi konusunda ortak çalışmalar yürütmektedir.
 • Ülkemizde yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve savcılıkların verimliliğini artırmak ile özellikle tarafların, davaların ne zaman sonuçlandırılacağını öngörmelerinin sağlanması amacına yönelik olarak, dava türlerine göre mahkemeler tarafından hedef süre belirlenmesi çalışmalarına, ilk olarak 2013 yılında Erzurum, Amasya ve Ankara'da pilot olarak seçilen mahkemelerde başlanmıştır.
 • Pilot adliyelerde ortak çalıştaylar düzenlenerek başlıca dava türlerine yönelik dava süreçleri çıkarılmış ve bu süreçler göz önüne alınarak ortalama yargılama süreleri belirlenerek kamuoyuna duyurulmuştur.
 • Belirlenen süreler gönderilen davetiye ile taraflara bildirilmiş ve ayrıca kamuoyuna ilan edilmiştir. Her mahkeme üçer aylık dönemlerde Başkanlığımıza raporlama yapmıştır.
 • UYAP sistemi üzerinde pilot adliyelerde üç aşamalı uyarı takip sistemi oluşturulmuştur.
 • Adli Tıp Kurumu ve posta idaresinin de zaman yönetimine katkı sağlaması için çalışma başlatmaları sağlanmıştır.
 • Pilot adliyelerden elde edilen olumlu sonuçlar ve uygulamalar dikkate alınarak ülke genelinde yargılama sürelerinin belirlenmesi amacıyla Ekim 2015 tarihinde Bakan Olur'u ile bir çalışma grubu oluşturulmuştur.
 • Kasım 2015 tarihinde çalışma grubu ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.
 • Çalışma grubu “hukuk yargılaması”, “ceza yargılaması” ve “idari yargı” olmak üzere alt gruplara ayrılmış, her bir çalışma grubu kendi alanındaki konularda etkin bir çalışma yürüterek dava türlerine göre hedef süreleri belirlemiş ve raporlarını sunmuşlardır.
 • Hazırlanan raporlar görüş ve önerilerini almak üzere tüm Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerine, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, İdari Yargı İlk Derece Mahkemelerine, Yargıtay'a, Danıştay'a, HSYK' ya, Türkiye Barolar Birliği’ne gönderilmiş; gelen görüş ve öneriler de dikkate alınarak çalışmaya son hali verilmiştir.
 • Yapılan çalışmalar 21-23 Mart 2016 tarihlerinde Erzurum’da yapılan sempozyumla Sayın Bakanımız tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.
 • Yapılan çalışmalar neticesinde; 23.07.2016 tarihinde tarihinde yürürlüğe giren 400 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 28. Maddesinin 7. Fıkrası yenden düzenlenmiş olup, bu madde uyarınca “Soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın tamamlanması için öngörülen hedef sürelerin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirleneceği” hükme alınmıştır.
 • Diğer yandan ; kanun yolları incelemesi neticesinde adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkimleri hakkında düzenlenecek Kanun Yolu Değerlendirme Formlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 30.09.2016 tarihinde yürürlüğe giren Kanun Yolu Değerlendirme Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde ise; ”Soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın hedef sürede tamamlanması” hususunun değerlendirmede dikkate alınacağına yer verilmiştir.
 • Söz konusu düzenlemeler gereğince yapılan çalışmalar görüş alınması için HSYK’ ya gönderilmiş, gelen görüşler de dikkate alınarak çalışmaya son hali verilmiştir.
 • Uygulayıcılar ve kamuoyunun farkındalığının artırılmasına yönelik bir kamu spotu hazırlanmıştır.
 • Başkanlığımızca uygulamanın esaslarını belirlemeye yönelik yönetmelik çalışması yapılmıştır.
 • Yapılan çalışmanın yurt genelinde uygulamasına geçmeye yönelik UYAP ekranlarının güncellenmesi amacıyla Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile çalışma başlatılmış olup, söz konusu çalışma halen devam etmektedir.

Planlanan Faaliyetler

 • Devam eden çalışmaların bitirilmesini takiben Yargıda Zaman Yönetimi çalışmasının 2017 yılı içerisinde ülke genelinde uygulamaya konulması planlanmaktadır.

7) Hukuki Himaye Sigortası >>
Tahir HIRSLI Başkan Yardımcısı
Avni Kağan KAYTANCI Daire Başkanı
Uğur MUSLU Tetkik Hakimi

Projenin Adı

Türkiye'de Hukuki Himaye Sigorta Sisteminin Etkinleştirilmesi Projesi

Projenin Amacı

Türkiye'de Adalete Erişimi Güçlendirmek

Projenin Hedefi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin altıncı maddesine uygun olarak hukuki himaye sigorta sisteminin geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması suretiyle bireylerin karşılaşabilecekleri hukukî risklere karşı düşük bir ücret karşılığında hukukî yardım almalarını sağlamak.

Projenin Süresi

7 AY

Projenin Bütçesi

100.000 TL

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • Hazırlık çalışmaları kapsamında Ankara Barosu Başkanlığı ile  toplantı düzenlenmiştir.

 

 • Çalışma grubunun oluşturulması için “Olur” yazısı Makam'ın takdirlerine sunulmuştur.

Planlanan Faaliyetler

 • Aralık ayı içerisinde çalışma grubunun oluşturulmasına ilişkin hazırlıkların tamamlanması, 
 • 20 Aralık 2015 – 20 Mart 2016 tarihleri arasında çalışma grubu ile toplantılar yapılmaya başlanması ve gerekli görülürse sigorta şirketleri, sendikalar, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve barolarla mevcut uygulama, beklentileri ve katkılarının ne şekilde olacağı hususlarında görüşmelerde bulunulması,
 • 20 Mart 2016 – 1 Nisan  2016 tarihleri arasında projeden yararlanması gerektiği değerlendirilen gruplar (işçiler, dezavantajlı gruplar, vs.) üzerinden aktüerya ve maliyet hesaplarının yapılması,
 • 01 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan toplantılar ve görüşmeler sonrasında oluşturulan raporların birim amirlerine ve sonrasında da Makam'a sunulması.

8) Pro-Bono >>
Tahir HIRSLI Başkan Yardımcısı
Jale YILMAZ Daire Başkanı
Sumru OKAYER Tetkik Hakimi

Projenin Adı 

Pro Bono

Projenin Amacı

Türkiye'de Adalete Erişimi Güçlendirmek

Projenin Hedefi

 • Pro bono, maddi imkânı kısıtlı olan kişi veya kamu yararına çalışan gönüllü kuruluşlara, avukatlık ücreti almaksızın veya çok az bir ücret karşılığı hukuki hizmet verilmesini ifade etmektedir. Bu uygulamada avukatlar herhangi bir ücret almaksızın gönüllü olarak toplum yararına hukuki hizmet sunarlar.
 • Herhangi bir konuda hukuki durumun ne olduğuna dair danışmanlık verilmesi, hukuki belgeler düzenlenmesi, idari makamlara hukuki sonuçlar doğuran başvurular yapılması, kanun ya da sözleşme metinleri ya da belirli konularda raporlar yazılması ve mahkemede hukuki temsil sunulması gibi birçok konu hukuki hizmet kapsamına girmektedir.

Projenin Türü

İşbirliği Çalışması

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • Pro Bono Eylem Planı hazırlandı.
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi ile toplantı yapıldı.

9) Yargı Reformunun Etki Analizi
Kubilay İNAN Başkan Yardımcısı
Avni Kağan KAYTANCI Daire Başkanı
Uğur MUSLU Tetkik Hakimi

10) Yargıda Kalite ve Performans Projesi >>
Tahir HIRSLI Başkan Yardımcısı
İbrahim ÇETİN Daire Başkanı
Elif ÖZALP ERGÜN Tetkik Hakimi
Pınar ERGUT Tetkik Hakimi

Projenin Adı

Adalet Sektörü Performans Ölçümü ve Yönetim Sistemi Projesi

Projenin Amacı

Yargının daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak

Projenin Hedefi

Adalet sektörü performans ölçümü ve yönetimi sistemini geliştirmek

Projenin Türü; Direct Grant (Doğrudan Hibe-Türkiye ile Dünya Bankası arasında yürütülecek)

Direct Grant (Doğrudan Hibe-Türkiye ile Dünya Bankası arasında yürütülecek)

Projenin Süresi

İki yıl

Projenin Bütçesi

2.140.655 Avro

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • 2012 yılında  Proje taslağı hazırlanarak Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.
 • 2013 yılında Proje Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiştir.Ayrıntılı Proje fişi hazırlanarak Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankasına iletilmiştir.
 • Temmuz 2015 tarihinde Dünya Bankası Kamu Sektörü Uzmanı Klaus Decker ile projenin genel çerçevesi konusunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı; Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkan Yardımcısı Tahir Hırslı başkanlığında, Strateji Geliştirme Başkanlığı hakim ve uzmanları ile Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü hakim ve uzmanlarıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Türkiye’de yargı performansı ile ilgili gerçekleştirilen projelere ait sonuç raporları ile adalet istatistikleri Dünya Bankasına iletilmiştir.
 • Dünya Bankası tarafından performans ve kalite ölçümüne yönelik belirlenen stratejik alanlar ve bu alanlara ilişkin sorular Başkanlığımıza görüş için gönderilmiştir.

Planlanan Faaliyetler

 • Dünya Bankası Kamu Sektörü Uzmanı Klaus Decker ile proje faaliyetlerinin netleştirilmesine yönelik olarak Aralık 2015'te Bakanlık Birimleri ile kürsü hakim ve savcılarının katılacağı bir toplantı gerçekleştirilecektir.
 • 2016  Nisan ayı sonuna kadar proje fişinin tamamlanması hedeflenmektedir.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSK
e-posta
AİHM
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Bimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
CPT
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.