Ertuğrul ÇEKİN
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Ödenekler Görüş, Araştırma ve İstatistik İşlemleri Şubesi Görevleri
 • Mahkemeler bütçesinin, bütçe teklif gerekçeleri ile kesin hesap gerekçelerini hazırlamak,
 • Mahkemelerin temizlik, güvenlik ve teknik işlerini yürütmek üzere özel hizmet alımı yoluyla personel temin edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve bu konuda harcama birimlerinden gelen talepleri karara bağlamak,
  • Mahkemeler bütçesine tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin konularda harcama birimlerine danışmanlık yapmak,
 • Mahkemeler bütçesi ödeneklerine ilişkin bilgi edinme başvuruları ile görüş taleplerine cevap vermek.
 • Mahkemeler bütçesine ilişkin genelge, genel yazı, duyuru ve görüş yazılarını hazırlamak,
 • Mahkemeler bütçesiyle ilgili ek ödenek ve yedek ödenek taleplerine ilişkin gerekçeleri hazırlamak,
 • Ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirler üretmek,
 • Mahkemeler bütçesinin etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması için adalet binaları ve lojmanlara ilişkin bilgi bankası oluşturmak ve her türlü kayıtlarını tutmak,
 • Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi konusunda Başkanlığın görev alanına giren iş ve işlemleri yürütmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.